Nieuwsbericht

GGD IJsselland ondertekent de pledge ‘Alles is Gezondheid’

14 december 2017 | 1 minuut lezen

Vandaag heeft GGD IJsselland de pledge ‘Alles is Gezondheid’ ondertekend. Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland, ondertekende de pledge in aanwezigheid van het algemeen bestuur van de GGD en vertegenwoordigers van het Nationaal Programma Preventie (NPP).

Alles is Gezondheid

‘Alles is Gezondheid’ is onderdeel van het NNP waarin verschillende partijen, landelijk, regionaal en lokaal, afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen op het gebied van gezondheid. Met het opstellen en tekenen van een pledge beloven organisaties een bijdrage te leveren aan het programma. Voor GGD IJsselland is het een logische stap om de pledge te ondertekenen aangezien de GGD zich elke dag inspant voor een gezonde samenleving.

Waarom een pledge?

Het bestuur van GGD IJsselland vindt het belangrijk om als GGD de pledge te ondertekenen: “Het is een logische beweging richting positieve gezondheid. Het tekenen van de pledge geeft focus. Met het ondertekenen van de pledge nemen we bewust deel aan deze beweging. Het geeft focus op het verbreden van het thema gezondheid naar andere thema’s zoals ruimtelijke ordening en omgevingswet. Het legt de focus op een meer integraal beleid.”

GGD én gemeenten

Ook voor gemeenten biedt het ondertekenen van de pledge voordelen. Gemeenten kunnen zo laten zien wat hun ambitie is met het thema gezondheid. Het kan een impuls geven aan bestaande initiatieven en netwerken door in gesprek te gaan over ieders bijdrage aan de gestelde ambitie. Naast GGD IJsselland zijn ook gemeente Zwolle en gemeente Deventer al pledgehouder Alles is Gezondheid. GGD IJsselland hoopt dat meer gemeenten het voorbeeld zullen volgen.

Foto:
Directeur Rianne van den Berg, algemeen bestuur GGD IJsselland en vertegenwoordiger NNP bij de ondertekende pledge van GGD IJsselland. (Fotograaf: René Verleg)

HomeThema's