Nieuwsbericht

Subsidieprogramma Sportimpuls voor kinderen in lage inkomensbuurten en kinderen sportief op gewicht 2018

16 januari 2018 | 1 minuut lezen

Bij ZonMW kunnen tot 22 februari 2018 subsidievoorstellen worden ingediend binnen de programma's sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht 2018. Meer info:  https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-sportimpuls-2018/

Wellicht biedt dit ook kansen voor statushouderskinderen. Met het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) krijgen lokale sport- en beweegaanbieders middelen om sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht. Samenwerking met partners uit de (jeugd)(gezondheids)zorg is een voorwaarde. Zie je kansen? Ga na welke aanpakken lokaal passen en ga aan de slag met het lokale netwerk. Of wijs anderen in je netwerk op deze subsidiekans.   

De reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen.

HomeThema'sProfessionals