Nieuwsbericht

Een soa- en sense-consult door middel van beeldbellen

18 januari 2018 | 1 minuut lezen

Het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Zuid Limburg is op 15 januari 2018 gestart met een pilot online consulten. Met deze nieuwe dienst wil de GGD Zuid Limburg beter aansluiten op de behoeftes van jongeren.
Limburgse jongeren met vragen over seksualiteit en soa’s hoeven voor een consult in veel gevallen dan niet meer de GGD te bezoeken. Ze kunnen via hun smartphone of laptop, door middel van beeldbellen, op gesprek komen.

Hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Het online spreekuur is laagdrempelig en men loopt niet het risico een bekende tegen te komen. Jongeren tot 25 jaar kunnen vanuit hun eigen omgeving een soa-thuistest aanvragen of vragen over seksualiteit stellen aan de verpleegkundige seksuele gezondheid. Zij kunnen voor een afspraak contact opnemen met het callcentrum. De doktersassistente bekijkt samen met de cliënt of zijn of haar vraag geschikt is om via een webconsult te bespreken. Als dat zo is, krijgt de cliënt een mail met een link en instructies. De sense-verpleegkundige is herkenbaar in beeld door middel van een sense-button.

De pilot

De pilot loopt een half jaar. Ook GGD’en in andere regio’s doen hieraan mee. De pilot moet uitwijzen voor wie het online consult geschikt is, of jongeren tevreden zijn en of het inderdaad tijd bespaart. Vanuit deze ervaringen wordt bekeken of en op welke manier het online spreekuur een vervolg krijgt.

Het programma waarmee de webconsulten worden gevoerd is ISO-gecertificeerd: de privacy van de cliënten en werknemers is hiermee gewaarborgd.

Kortom een heel leuk project.

HomeThema'sProfessionals