Nieuwsbericht

Taakstelling statushouders naar GGD en gemeente 1e helft 2018

26 januari 2018 | 1 minuut lezen

Voor de eerste helft van 2018 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 13.000 te huisvesten vergunninghouders. GGD GHOR Nederland heeft de taakstelling in Excel  per gemeente en per GGD regio berekend. De cijfers staan HIER. 

Wat betreft de prognose voor de taakstelling voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangegeven dat deze op basis van huidige inzichten 8.000 zal bedragen. De taakstelling voor de tweede helft van 2018 zal voor 1 april 2018 definitief worden vastgesteld. De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is hoger dan de eerder  afgegeven voorlopige prognose. Dit komt doordat het aandeel van de nareizigers in deze groep vergunninghouders groter is dan eerder was voorzien. Nareizigers zijn familieleden van in Nederland erkende vluchtelingen, die recht hebben op een afgeleide verblijfsvergunning. In het komende halfjaar zullen nareizigers naar verwachting meer dan de helft van het aantal te huisvesten vergunninghouders uitmaken. Nareizigers tellen mee voor de taakstelling. De brief van de rijksoverheid staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/10/06/taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2018. Op deze pagina staat ook een overzicht met relevante contactgegevens van COA, de toezichthouders, Vluchtelingenwerk Nederland en andere relevante organisaties.

HomeThema's