Nieuwsbericht

Kinderen Hofmaat blijven blaken van gezondheid

29 januari 2018 | 1 minuut lezen

Vier jaar geleden was obs De Hofmaat in Neede de eerste zogeheten 'Gezonde School' in de Achterhoek. Onlangs is de school opnieuw langs de meetlat gehouden en wat bleek: De Hofmaat voldoet nog altijd aan de norm. Vandaar dat het vignet 'Gezonde School' mooi kan blijven hangen.

Naast Gezonde School op het gebied van sport en bewegen is obs De Hofmaat sinds twee jaar ook Gezonde School op het gebied van voeding.

Locatiecoördinator Gabriëlle Holtschlag: "Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt niet alleen bij aan een gezondere leefstijl, maar ook aan betere schoolprestaties en minder schooluitval."

De aandacht voor het bewegen op obs De Hofmaat komt onder andere naar voren in de pauzes, tijdens extra beweegmomenten in de ochtend en door goede lessen bewegingsonderwijs door een vakleerkracht van Beweegwijs, in de gymzaal én op het plein.

Daarnaast is het erg prettig om te ervaren dat de aandacht en het advies over gezonde voeding veelal terug te zien is in het gezonde eten dat de leerlingen van thuis meekrijgen. Holtschlag is dan ook trots: "Dankzij het enthousiasme en de inzet van de leerlingen, de ouders en het team kunnen we laten zien dat we bijdragen aan een gezondere leefstijl."

HomeThema's