Nieuwsbericht

Zanzu.nl online

6 februari 2018 | 1 minuut lezen

Rutgers introduceert, op 6 februari, tevens de Dag tegen Meisjesbesnijdenis, de website Zanzu.nl. Dit is een website voor vluchtelingen en nieuwkomers over seksualiteit en seksuele gezondheid, de Nederlandse wet- en regelgeving op dat terrein en de relevante hulp- en dienstverlening. Tot nog toe was hierover geen geschikte informatie beschikbaar voor anderstaligen. Door gebrekkige kennis lopen asielzoekers en migranten grote risico’s in seksuele gezondheid. Zanzu.nl biedt in 14 talen begrijpelijke informatie, rekening houdend met culturele gevoeligheden.

Informatie over Zanzu.nl en gebruik Zanzu 
In 14 talen geeft Zanzu.nl informatie over het vrouwelijk en mannelijk lichaam; gezinsplanning en zwangerschap; soa en hiv; seksualiteit; relaties en gevoelens en wet- en regelgeving. De meerwaarde van de website zit in begrijpelijke en cultuur-neutrale informatie over seksualiteit in tekst, beeld en gesproken woord. Er is een uitgebreid woordenboek met beeldmateriaal. Bij elk thema wordt bij problemen of vragen verwezen naar relevante informatie, hulp- en dienstverlening. De website kan door de doelgroep zelfstandig gebruikt worden, en voor professionals is Zanzu.nl een fijn hulpmiddel om een gesprek te voeren over seksualiteit.

Judith van der Ree, gezondheidsbevorderaar GGD Hollands Midden en GGD regio Utrecht: “Zanzu.nl kan goed gebruikt worden in de voorlichtingsbijeenkomsten vanwege de nuttige informatie en duidelijke afbeeldingen. In een groepssetting kun je nieuwkomers eventueel eerst laten oefenen met het bekijken van en zoeken naar informatie op de eigen telefoon of Ipad. Dit kan een goede voorbereiding zijn voor plenaire bespreking."

Over Zanzu.nl
Zanzu.nl is de Nederlandse variant van Zanzu.be, ontwikkeld door Sensoa (België) en Zanzu.de van BZgA (Duitsland). Hierin werkte Rutgers samen met Soa Aids Nederland, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), diverse vertalers en sleutelpersonen uit de herkomstgroepen.

Zanzu.nl is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van VWS in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, en GGD GHOR Nederland.

HomeThema's