Nieuwsbericht

subsidieoproepen en informatiebijeenkomst

8 februari 2018 | 1 minuut lezen

Graag informeer ik u over de subsidieoproep ‘Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag’. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het uitbreiden van de bereikbaarheid (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) van bestaande niet-acute regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn én voor het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 20 maart 2018, 14.00 uur.

Op woensdagmiddag 28 februari organiseren we een informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep bij GGD GHOR Nederland. 

Subsidieoproepen regionale praktijkprojecten en vervoer

Op 3 april gaan de volgende subsidieoproepen voor regionale praktijkprojecten en gepast vervoer van mensen met verward gedrag online (deadline 15 mei 2018, 14.00 uur). Op 18 april lichten we deze subsidieoproepen toe tijdens een informatiebijeenkomst. MIND houdt tijdens deze informatiebijeenkomst een interactieve presentatie over de inbreng van ervaringsdeskundigen en vertelt één van de projectleiders over zijn/haar ervaringen met het indienen van een projectvoorstel. Inmiddels zijn er al meer dan 100 praktijkprojecten van start gegaan.

Voor het opstellen van een regionaal plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag kan doorlopend een startsubsidie aangevraagd worden. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project (looptijd maximaal 12 maanden).

Wendy Steentjes, Communicatie

Telefoon: 070 349 53 21

E-mail: steentjes@zonmw.nl , Sociale media: Twitter en LinkedIn

Aanwezig van 7.30 tot 16.00 uur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Blijf op de hoogte van GGz-nieuws via onze website, nieuwsbrief en LinkedIn pagina

ZonMw | Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag | Postbus 93245, 2509 AE Den Haag

HomeThema's