Nieuwsbericht

Versterking lokale meld- en adviespunten voor personen met verward gedrag

26 februari 2018 | 1 minuut lezen

Rol van de GGD

Met de invoering van de Wmo 2015 is de term OGGz verdwenen uit de wet en heeft plaats gemaakt voor de term maatschappelijke ondersteuning. De primaire doelgroep betreft de sociaal kwetsbaren; gemarginaliseerden met veelal een meervoudige problematiek, zonder hulpvraag (zorgmijders). Ze worden nog niet of niet meer bereikt door wijkteams en zorgverleners, ze formuleren immers geen vraag. Er is specifieke inzet en deskundigheid nodig om deze mensen te bereiken. Zogenaamde bemoeizorg. En het betreft hier een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Er zijn in Nederland vijfentwintig Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en), in ieder geval tweeëntwintig daarvan hebben een zogenaamd meldpunt OGGz of Zorg en Overlast dat zich onder andere bezighoudt met (bemoei)zorg aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving, waaronder mensen met verward gedrag. Vanuit het land wordt door verschillende partners, zoals politie en vanuit het patiënten- en familiebelang, aangedrongen op 24/7 bereikbaarheid en meer bekendheid. De vraag is in welke vorm dat overal nodig en haalbaar is, maar die 24 uur is van belang.

HomeThema's