Nieuwsbericht

Folderlijn voor statushouders over infectieziekten wordt uitgebreid met folders ‘MRSA’ en ‘Ik ben Zwanger’

4 mei 2018 | 1 minuut lezen

De digitale folders MRSA en Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen?’ voor statushouders zijn vanaf nu beschikbaar voor zorgprofessionals. Zorgprofessionals, zoals huisartsen en verloskundigen, kunnen deze folders gebruiken in de voorlichting aan statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten wonen). De geïllustreerde folders zijn beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Frans, Engels, Tigrinya, Farsi en Arabisch. Download de folders hier gratis.

Folderlijn infectieziekten
GGD GHOR Nederland ontwikkelde deze folders in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en statushouders. De folders maken deel uit van de folderlijn voor statushouders over infectieziekten. Eerder zijn ontwikkeld: Antibiotica in NederlandHepatitis B dragerschap en Scabiësbehandeling. GGD GHOR Nederland heeft ook een overzicht van de bestaande voorlichtingsmaterialen infectieziekten gemaakt, die bruikbaar zijn voor de doelgroep statushouders.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de folders of over het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders? Neem dan contact op via statushouders@ggdghor.nl.

HomeThema's