Nieuwsbericht

AIOS gezocht voor selectiecommissies nieuwe opleiding (aios MG)

30 mei 2018 | 2 minuten lezen

Vanaf januari 2019 komen aios in dienst van de SBOH, een landelijk werkgever voor artsen in opleiding. De opleiding wordt stevig gemoderniseerd en er komt een centrale sollicitatieprocedure waar kandidaat-aios zich kunnen melden.

Voor de selectie worden selectiecommissies gevormd; twee voor de profielopleiding JGZ, één voor de profielopleidingen Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM) en twee voor de 2e fase.  Elke commissies is samengesteld uit drie personen: een praktijkopleider, een instituutsopleider en een aios.

We werken met de STARR-methodiek, een beproefde methodiek die ook gebruikt wordt bij de selectie van aios huisartsgeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde.  Uiteraard word je hierin getraind.

Wat wordt er van mij verwacht?

Wat vragen we van je:

–          Een training van 1,5 dag in de periode tussen 4 en 20 september. Deze kan als keuzeonderwijs opgevoerd.

–          Het voeren van selectiegesprekken in de periode van 9 – 18 oktober 2018. We verwachten dat je ongeveer 4 dagen in deze periode ingezet zal worden voor selectiegesprekken. De exacte investering hangt natuurlijk samen met het aantal aanmeldingen en kan wisselen per selectiecommissie.

–          Er worden vacatiegelden betaald en uiteraard worden reiskosten vergoed. Deze inzet kan ook meetellen voor je opleiding. In onderling overleg wordt gekeken waar dit het beste ingezet kan worden.

Wie zoeken we:

Artsen in opleiding in de 1e of 2e fase van de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid

·         Je bent bereid om voor meerdere jaren ingezet te worden voor de selectie van aios;

·         Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de richting waarvoor je de selectie wil gaan invullen;

·         Als 2e fase aios kun je ook plaatsnemen in de commissie voor een 1e fase aios, mits je de 1e fase van dat profiel in de afgelopen 2 jaar hebt afgerond;

·         Je bent in staat om feedback te geven en op goede wijze te verwoorden;

·         Je bent in staat een gesprek volgens een vaststaande structuur te voeren zonder dat dit een keurslijf wordt;

·         Je hebt een goed inschattingsvermogen om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen.

Enthousiast geworden? Meer informatie?

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juni. Je mail met motivatiebrief en CV kun je sturen naar: m.noman@nspoh.nl

Voor vragen en/of meer informatie mail je naar: nienke.vdberg@losgio.nl

HomeThema's