Nieuwsbericht

€500.000 voor aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Op 2 augustus 2018 geplaatst door

Met de toekenning van een subsidiebedrag van € 500.000,- kunnen de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad de komende vier jaar een extra impuls geven aan gezondheidsbeleid gericht op het tegengaan van overgewicht en obesitas bij kinderen. ZonMw  honoreerde de subsidieaanvraag van GGD Zaanstreek-Waterland, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid, werkplaats Sociaal domein Amsterdam, Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland en VU Amsterdam.

Regio behoort tot zwaarste van het land

Regio Zaanstreek-Waterland staat in de top vijf zwaarste regio’s van Nederland. Het percentage 10-jarige kinderen met overgewicht ligt met 17% hoger dan het landelijke gemiddelde (14%). Gezondheidsverschillen nemen daarnaast verder toe. Zo trekken, door een tekort aan betaalbare woningen, minder welvarende Amsterdamse gezinnen naar deze regio. Deze gezinnen zijn vaker minder goed in staat om informatie over gezondheid te verkrijgen en te gebruiken. Dat vraagt om een aanpak met aandacht voor de hele omgeving rond een gezin, samenwerking tussen professionals en passende ondersteuning.

Uitbreiden vernieuwende aanpak

Er is al een goed voorbeeld in de regio. De GGD werkt met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG-) Zaanstad aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd. Naast preventie richten zij zich op ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders. Omliggende gemeenten en de GGD willen deze vernieuwende integrale aanpak uitbreiden. Met de subsidie krijgen (kleine) gemeenten de kans om samen met inwoners en professionals tot een plan te komen en om professionals te trainen voor uitvoering ervan.

Doelen van het project zijn onder meer dat gezinnen waarin overgewicht een rol speelt zichzelf een gezondere leefstijl eigen maken en dat de kwaliteit van leven van deze kinderen is verbeterd.

Subsidieverstrekker ZonMw beoordeelt aanvraag als zeer relevant

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. De subsidieaanvraag werd onder de noemer “Bruggen naar Gezond Gewicht in Zaanstreek-Waterland” ingediend en werd door ZonMw beoordeeld als zeer relevant.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: GGD Zaanstreek-Waterland
Functie: Administratief-secretarieel medewerker