Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GGD GHOR Kennisnet

Juli 2011 aangevuld in juni 2018

 

Doel

•  Met GGD GHOR Kennisnet zorgen medewerkers van GGD’en en GHOR bureaus voor uitwisseling van informatie op zijn/haar vakgebied met andere professionals.

 

Doelgroep

 • De doelgroepen van GGD GHOR Kennisnet zijn de medewerkers bij GGD’en en GHOR bureaus en het brede professionele netwerk van de publieke gezondheidszorg.
 • GGD GHOR Kennisnet is niet bedoeld voor publieksvoorlichting. Publieksvoorlichting gebeurt via de sites van GGD’en en/of GHOR bureaus,

 

Beheer

 • Alle informatie op GGD GHOR Kennisnet is geordend in thema’s. Ieder thema heeft een of meerdere redacteuren. Redacteuren zijn werkzaam bij een GGD, een GHOR of bij GGD GHOR Nederland.
 • Redacteuren zijn verantwoordelijk voor de informatie op hun thema; een redacteur heeft de bevoegdheid informatie op zijn/haar vakgebied te accepteren, te weigeren of anders te ordenen.
 • De hoofdredactie van GGD GHOR Kennisnet berust bij GGD GHOR Nederland.
 • Het is deelnemers met een inlog en wachtwoord toegestaan informatie toe te voegen over de publieke gezondheidszorg.
 • De hoofdredactie is zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of geheel) van het netwerk te verwijderen.
 • Deelnemers hebben het beheer over het eigen profiel. Op basis van de door u ingevulde gegevens krijgt u updates van GGD GHOR Kennisnet. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u de instellingen zelf aanpassen in uw profiel.

 

Besloten/openbaar

 • GGD GHOR Kennisnet bevat openbare informatie, besloten informatie voor professionals, en informatie voor leden van een groep.  
 • GGD GHOR Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
 • De hoofdredactie van GGD GHOR Kennisnet is bevoegd tot het wijzigen van het openbaarheidsniveau van geplaatste informatie.

 

Commerciële doeleinden

 • GGD GHOR Kennisnet is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen de publieke gezondheidszorg. Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van GGD GHOR Kennisnet voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.


 

Gedrag

 • Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet, is de hoofdredactie onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een medewerker direct van GGD GHOR Kennisnet te verwijderen. Zo nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

Bezwaar en beroep

 • Bij de directeur van GGD GHOR Nederland kan bezwaar worden gemaakt tegen het intrekken van een toegangscode/autorisatie, uitsluiting van gebruik van faciliteiten, of het verwijderen/wijzigen van informatie.

 

Auteursrecht van informatie geplaatst op GGD GHOR Kennisnet

 • Alle kennisdragers zoals teksten, grafische elementen, foto’s, logo’s, buttons, audio- of videoclips (deze opsomming is niet limitatief) zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en eigendom van de betreffende samenwerkingspartner of van GGD GHOR Nederland of de lokale GGD’en of GHOR bureaus. Zonder toestemming van degene bij wie het intellectuele eigendomsrecht berust is gebruik of openbaarmaking niet toegestaan.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • GGD GHOR Nederland sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. GGDGHOR Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Gebruikers van GGD GHOR Kennisnet vrijwaren GGD GHOR Nederland voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.

 

Openbaarmaking en toestemming

 • De vastgestelde voorwaarden in dit reglement gaan in op 25 juli 2011. 
 • Bij de toegang en het aanmaken van een profiel verklaren medewerkers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 • Door akkoord te gaan verklaren medewerkers bekend te zijn met de voorwaarden.
 • GGD GHOR Nederland behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
HomeThema's