Nieuwsoverzicht

Vooraankondiging refereerbijeenkomst 'De Gezonde Generatie' 7 november 2019

De Gezonde Generatie, de laatste in de serie van vier, De overgang van adolescentie naar volwassen worden.

61

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | juli 2019

De overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs, dat was het thema van de derde refereerbijeenkomst over de Gezonde Generatie.

58

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | juni 2019

De nieuwsbrief van de Academische Werkplaats is vandaag verschenen. 

In dit juni nummer de volgende onderwerpen:

90

Programma refereerbijeenkomst: 'Gezonde Puberteit' deel drie in de serie van vier over 'De Gezonde Generatie'

Op 27 juni gaat onze aandacht uit naar de overgang tussen basis- en middelbaar onderwijs. Deze overstap brengt kinderen en ouders in een andere omgeving, met andere gewoontes en nieuwe uitdagingen...

98

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | mei 2019

De nieuwsbrief van de Academische Werkplaats is vandaag verschenen. 

127

Vooraankondiging refereerbijeenkomst De Gezonde Generatie 27 juni 2019

Vooraankondiging 'De Gezonde Generatie' deel drie in de serie van vier: Gezonde Puberteit.

99

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | april 2019

De nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is vandaag verschenen.

141

Uitnodiging Symposium 'Cool' groen 9 mei 2019 Utrecht

Kom naar het netwerksymposium ‘Cool’ groen’. Datum 9 mei 2019. Locatie Utrecht, GGD GHOR NL.

176

Programma refereerbijeenkomst AWPG 'De Gezonde Generatie'

Deel twee in de serie van vier.
"Het jonge kind van 2 tot 9 jaar"

275

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | februari 2019

De nieuwsbrief van de Academische Werkplaats is vandaag verschenen.

154