Nieuwsbericht

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | september 2019

25 september 2019 | 1 minuut lezen

De nieuwsbrief van de Academische Werkplaats is vandaag verschenen. In dit septembernummer informeren we de lezers onder meer over:

  • Subsidie toegekend aan RuimteGIDS: naar een omgeving die gezond gedrag stimuleert
  • Internationale belangstelling voor onderzoek GGD naar chemseks
  • Factsheet Nulmeting MBO ondersteunt vorming van knooppunten zorg en onderwijs 
  • ZonMw subsidie stimuleert intensievere samenwerking medisch en sociaal domein 
  • Lisanne Vonk promovendus in evaluatie Gezonde School-aanpak

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief september 2019.

HomeThema'sProfessionals