Nieuwsbericht

Academische werkplaats Anaphem van start

21 april 2016 | 1 minuut lezen

GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de
inrichting van de academische werkplaats. Anaphem staat voor Academic Network for Applied
Public Health and Emergency Management . Dit is een kennisinfrastructuur waarin mensen uit
beleid, onderzoek en praktijk samenwerken, met als doel de kwaliteit van het werk in de
crisisbeheersing publieke gezondheid verder te verbeteren.


Landelijke bijeenkomst
Eind maart was er een bijeenkomst waaruit het belang van het bestaan van een academische
werkplaats op het gebied van crisisbeheersing naar voren kwam. In deze landelijke bijeenkomst
konden professionals kennismaken met Anaphem en meedenken over concrete
onderzoeksthema’s. In tafelgesprekken kwam er onder andere een verdiepingsslag op thema’s
als zelfredzaamheid, informatiemanagement, grootschalige evenementen, zorgcontinuïteit, GGB
en het onderzoeken van beleid.
Frank Klaassen (directeur publieke gezondheid Limburg-Zuid) leidde een panelgesprek, waar
naast VRGZ-directeur Marijke van Veen en Moniek Pieters (directeur publieke gezondheid
Gelderland-Zuid) ook Els van Schie (RIVM-directeur Milieu en Veiligheid), IFV-directeur Leo Zaal
en Henriëtte Treurniet (plaatsvervangend directeur GGD GHOR Nederland) aan deelnamen.
Vanuit het onderwijs en onderzoek waren Sivera Berben (associate lector Acute Intensieve Zorg
aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen ) en Koos van der Velden (hoogleraar public health aan
het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen) vertegenwoordigd.


Ontstaan Academische Werkplaats
April 2014 tekenden RIVM, IFV en GHOR/GGD Nederland een intentieverklaring met als doel
academisering van de witte kolom van de crisisbeheersing door het inrichten van een landelijke
kennisinfrastructuur voor crisisbeheersing publieke gezondheid.
Hieruit ontstond een landelijke werkgroep om dit uit te gaan werken. Frans Lischer, sectorhoofd
GHOR Gelderland-Zuid, nam vanuit het enthousiasme van de GGD en de VRGZ de rol van
netwerkcoördinator op zich. Vanuit de GGD sloot Johan de Cock als wetenschappelijk
coördinator aan. RIVM, IFV en GGD GHOR NL ondersteunen het initiatief van Gelderland-Zuid.
Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn ook nauw betrokken
als samenwerkingspartners.

HomeThema's