Document

Verzekerd bewegen met een minimum inkomen

13 november 2014 | 1 minuut lezen

Hoe kunnen minima gemotiveerd worden om gezonder te leven? Welke rol speelt de afdeling Werk en Inkomen (voorheen sociale dienst) hierin?

In dit kwalitatieve onderzoek is onderzocht wat de stimulerende maatregelen zijn die door consulenten van de afdeling Werk en Inkomen (W&I) kunnen worden ingezet om minima met een zorgpolis van Zorg en Zekerheid (Z&Z) te motiveren om gezonder te gaan leven. In het bijzonder ligt de focus op de toeleiding naar een beweegprogramma dat is opgenomen in de collectieve zorgverzekering minima (CZM) en volledig vergoed wordt indien voldaan wordt aan de voorwaarden BMI≥25 en/of een chronische aandoening volgens de KNGF-lijst.

 

Er is onderzocht welke rol gezondheid nu speelt bij de afdeling W&I en in de toekomst kan spelen. Dit is gedaan door middel van interviews met consulenten, leidinggevenden, minima en beleidsmedewerkers. Eveneens is in de literatuur gekeken naar de motiverende factoren voor minima om verandering in leefstijl aan te brengen en deel te nemen aan preventieprogramma’s.

Uitkomsten

Onder andere is gebleken dat met name een persoonlijke aanpak minima zal motiveren deel te nemen aan het beweegprogramma. De intermediair, de consulent, moet inspelen op de persoonlijke omstandigheden van de klant en hun beweegredenen. Consulenten zien voor zichzelf een activerende rol weggelegd op het gebied van leefstijlverandering bij klanten, wanneer hier beleidsmatig ook keuzes voor worden gemaakt.

 

Gebrek aan informatievoorziening over het programma blijkt vooralsnog het grootste obstakel te zijn geweest voor zowel minima als consulent. Beide groepen hadden geen weet van het programma met als gevolg dat er tot op heden nog geen gebruik wordt gemaakt van het beweegprogramma.

Zichtbaar werd in dit onderzoek dat waar op beleidsniveau het beweegprogramma in de CZM geadopteerd is, dit niet (voldoende) gecommuniceerd is naar de uitvoerende kant. Eveneens is de communicatie tussen de verschillende gemeentelijke sectoren, Volksgezondheid en Sociale Zaken, niet optimaal hierin.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals