Document

Master class 3 Philosophy of policy, practice and research in public health: valuable interactions or unwanted obligation?

Joanne Leerlooijer
4 december 2014 | 1 minuut lezen

Leerdoelen

Na afloop van de masterclass ben je in staat:

  • De praktische waarde van de filosofie te benoemen als het gaat om het begrijpen van samenwerkingsprocessen en om het verbeteren van samenwerking;
  • Begrippen zoals redefing, reframing, translating, reconceptualizing etc uit te leggen en toepasbaar te maken voor je eigen werk / je eigen samenwerkingsrelaties;
  • Metaforen te bedenken voor complexe samenwerkingsrelaties waardoor een beter begrip ontstaat over die samenwerking en nieuwe perspectieven ontstaan op verbetering van samenwerking;
  • Diverse samenwerkingsrelaties te duiden wat betreft actoren, macht, invloed, waarden, normen, verantwoordingscultuur, overheidssturing, professionele sturing, zelfsturing;
  • Eigen samenwerkingsrelaties kritisch te bezien en verbeterpunten te benoemen;
  • Competenties te benoemen die nodig zijn voor innovatieve samenwerkingsrelaties.

In dit draaiboek staan centraal:

  • Inhoud en organisatie van de werksessie en geleerde lessen en tips
  • Bijlagen met te gebruiken documenten
1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals