Document

Evaluatie Experiment Jeugdzorg Dichtbij

10 december 2014 | 1 minuut lezen

Het algemene beeld over het eerste half jaar van de nieuwe werkwijze Jeugdzorg Dichtbij is positief. Op basis van de beschikbare klantformulieren (BESTE-vragen) komt naar voren dat bijna twee derde van de ouders na ondersteuning vanuit het CJG (iets) beter begrijpt wat er wat er aan de hand is met het kind. Uit de interviews met klanten blijkt dat zij tevreden zijn over de dienstverlening en na de ondersteuning weer op eigen kracht verder konden. Professionals die geïnterviewd zijn geven aan dat met name de diversiteit in het basisteam en de flexibiliteit in het aanbod (frequentie, duur, intensiteit) als meerwaarde wordt ervaren. De evaluatie heeft verbeterpunten aan het licht gebracht ten aanzien van de registratie van klantgegevens, de bekendheid en toegankelijkheid van het CJG en de organisatie van de basisteams.

2 documenten en 1 link toegevoegd
HomeThema'sProfessionals