Document

Hoge hakken in de klei

5 januari 2015 | 1 minuut lezen

Hoge hakken in de klei, zo luidt de titel van het boekje dat voor u ligt. In onze ogen het logisch vervolg op Hoge hakken, lange tenen, dat in 2011 verscheen. Daarin schetsten we destijds de
start van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en de daarop volgende periode (2005-2011). We gingen in op vragen als: wat is nodig om te academiseren, wat zijn in dat
proces de mogelijke valkuilen en welke successen zijn al geboekt?
Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder. Ook in de voorbije periode (2011-2014) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) fors geïnvesteerd in de academisering, met als uiteindelijk doel de academische werkplaatsen een definitief karakter te geven. Feitelijk gaat het dan om virtuele samenwerkingsverbanden van tenminste één Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de bijbehorende gemeenten en een (buiten-)universitaire onderzoeksinstelling. Samen
zetten zij zich in voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de burger. Zo worden kennis en kunde uit de werelden van beleid, onderzoek en praktijk constant uitgewisseld.
Het direct gevolg is wetenschappelijk onderzoek dat bruikbare producten of diensten oplevert waar de burger van profiteert.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals