Document

Samenwerken aan zorg en ondersteuning

Chantal Walg
27 september 2011 | 1 minuut lezen

De leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning biedt een hulpmiddel voor
samenwerking tussen zorgverzekeraars (verantwoordelijk voor AWBZ en Zvw) en
gemeenten (verantwoordelijk voor Wmo en Wpg).

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals