Activiteit

Mini-symposium Rolopvattingen van experts bij advisering over onzekere risicoproblemen.

23 juni
Locatie: Malthezerhuis
Type: Symposium

23 juni 2016, 12.00-15.00 uur, Malthezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht

 

Mini-symposium voorafgaand aan de openbare verdediging van het proefschrift ‘Expert views on scientific policy advice on complex environmental health issues’ van Pita Spruijt, om 16.15 in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Doel van het mini-symposium is het organiseren van een bredere gedachtewisseling over de betekenis van de rolopvattingen van experts bij advisering over onzekere risicoproblemen.

 

Na een korte inleiding over het waarom van het onderzoek bij het RIVM zal de promovenda de resultaten van haar proefschrift in het kort presenteren.
Daarna zullen drie van de opponenten daarop reageren vanuit hun eigen praktijkervaring. Uiteraard zonder daarbij iets weg te geven over hun latere oppositie bij de openbare verdediging van het proefschrift later die middag (v.a. 16.15 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht). Na iedere inleiding is er gelegenheid voor enkele verhelderende vragen.


De presentaties worden gevolgd door een algemene discussie onder leiding van Arthur Petersen en Anne Knol waarin centraal staat en welke mate rolopvattingen van experts de beleidsadvisering in de praktijk beïnvloeden en wat eventuele implicaties van uiteenlopende rolopvattingen van experts moeten zijn.

 

Programma

Tijd

Sprekers

Werktitels

12.00-12.30

-

Inlooplunch

12.30-12.45

Erik Lebret

Welkom; Inleiding: Waarom onderzoek naar expert rollen?

12.45-13.05

Pita Spruijt

Samenvatting hoofdresultaten van het proefschrift

13.05-13.10

Verhelderende vragen

 

13.10-13.30

Bert Brunekreef

Ervaringen in het fijnstof dossier

13.30-13.50

Ibo van de Poel

Ervaringen in onderzoek naar nieuwe technologieën als ‘sociale experimenten’

13.50-14.10

Frans Brom

Perspectief vanuit de WRR

14.10-14.15

Korte pauze

 

14.15-15.00

Arthur Petersen/Anne Knol

Algemene discussie:

  • Herkenning en erkenning van rolpatronen
  • Betekenis voor de praktijk
  • Wat is verder nodig

15.00

Afsluiting

Vertrek naar het Academiegebouw (Domplein 29), waar om 16.15 de openbare verdediging van het proefschrift plaats vindt

 

 

Verschil in rolopvattingen spelen mee bij beleidsadvies experts

 

Experts baseren hun beleidsadvies niet alleen op wetenschappelijke kennis, maar ook op persoonlijke opvattingen. Wetenschappers vatten hun rol als beleidsadviseur verschillend op en dat moet meer aandacht krijgen, stelt Pita Spruijt in haar proefschrift.

 

Beleidsmakers vragen wetenschappelijk experts vaak om advies. Bijvoorbeeld over de vraag: Mag een zendmast op een basisschool worden geplaatst, gelet op de mogelijke effecten van straling op de gezondheid van kinderen? Of moet de snelheidslimiet voor verkeer worden aangepast om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te beperken? En hoe beperken we de toenemende dreiging van antibioticaresistentie? 

Wetenschappers kijken bij zulke vragen verschillend naar hun rol als beleidsadviseur, blijkt uit het promotieonderzoek van Pita Spruijt. De een houdt zich strikt aan de – vaak onzekere – kennis. De ander geeft zijn persoonlijke opvatting, bijvoorbeeld dat uit voorzorg maatregelen moeten worden genomen. Of dat er eerst spijkerhard bewijs moet zijn, voordat er kosten worden gemaakt voor maatregelen.

 

Verschillende rolopvattingen
Tot voor kort waren hierover geen gegevens, alleen theorieën. In haar proefschrift beschrijft Spruijt een onderzoek naar internationale experts op het gebied van elektromagnetische velden (EMV), fijn stof (PM) en antibioticaresistentie (AMR). Zij vond verschillende rolopvattingen in alle drie de expertgroepen. Deze waren voor een deel specifiek voor het onderwerp. Bij EMV valt bijvoorbeeld op dat experts verschillen in de maatregelen die ze voorstellen.  De grootste verschillen tussen PM experts gaan over de wenselijkheid van interactie met beleidsmakers en stakeholders (veel of weinig). Bij AMR vallen vooral verschillen op tussen artsen en dierenartsen. De onderzoekers vinden dat verschillen in rolopvatting meer aandacht moeten krijgen, vooral bij adviezen van expertcommissies, in opleidingen aan universiteiten en bij maatschappelijke dialogen over complexe milieu- en gezondheidsvraagstukken. Het promotieonderzoek is gefinancierd door het RIVM. Dit instituut adviseert de overheid over gezondheid, veiligheid en milieu.

Bijlagen

  • (3 MB) (Aantal keer gedownload:1)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.