Nieuwsbericht

Factsheet Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

21 augustus 2017 | 1 minuut lezen

Wat zijn de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie en wat doen ze?
Deze vragen worden onder andere toegelicht in de nieuwe Factsheet.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Het LNAZ en GGD GHOR Nederland ondersteunen en adviseren deze tien zorgnetwerken.

Om mensen te informeren over het werk van de Regionale Zorgnetwerken worden onderstaande vragen in de factsheet beantwoord:

  • Wat zijn Regionale Zorgnetwerken ABR?
  • Wat gaan de zorgnetwerken doen?
  • Wie zijn betrokken bij een Regionaal Zorgnetwerk ABR?
  • Pilotperiode
  • Wat is de rol van het LNAZ en GGD GHOR Nederland?
  • Wat is antibioticaresistentie?

Zie de bijlage voor de factsheet in PDF-formaat.

HomeThema's