Nieuwsbericht

NVD Seminar - Personeelstekorten in de publieke sector op 5 juni

20 mei 2019 | 1 minuut lezen

Nederland heeft te maken met een populatie die vergrijst. De vergrijzing heeft onder andere tot gevolg dat het zorggebruik toeneemt en er de komende jaren meer leraren uitstromen dan instromen. Ook de politie heeft te maken met personeelstekorten: steeds meer zaken moeten ze laten liggen. Op dit moment zijn er in meerdere publieke sectoren al personeelstekorten en de verwachting is dat deze tekorten alleen maar toe gaan nemen. Termen als werkdruk, te lage lonen en gebrek aan personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief) zijn vrijwel overal toepasbaar. Ondanks de toenemende vraag naar personeel lijkt het voor steeds minder mensen interessant om in de publieke sector te gaan werken.

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) organiseren op 5 juni 2019 het seminar ‘Personeelstekorten in de publieke sector’. Naast het in beeld brengen van de problematiek is het seminar vooral gericht op de verschillende visies op de organisatie binnen publieke sectoren en mogelijke oplossingen/belemmeringen op demografisch en technologisch vlak. De focus tijdens het seminar ligt op zorg en onderwijs.

Voor meer info, kijk op de site van de NVD

HomeThema'sProfessionals