Nieuwsbericht

Therapieland - online behandelingen voor burn-out en stress

Rosa de Visser
7 oktober 2013 | 1 minuut lezen

Therapieland: Samen online je burn-out aanpakken

De economische crisis leidt bij veel werknemers tot extra stress. Verhoogde werkdruk en onzekerheid over de toekomst zijn de oorzaken hiervan. Om zelf de klachten van overspanning en burn-out tegen te gaan heeftTherapieland een online behandeling ontwikkeld. De behandeling biedt de mogelijkheid om een sociaal- én professioneel netwerk in het herstelproces te betrekken. De gebruiker kan zelf bepalen wie en in hoeverre andere personen een rol spelen in de behandeling.

Uit onderzoek is gebleken dat sociale steun een belangrijke factor is voor het herstel van mensen met burn-out. Bij Therapieland is het mogelijk je partner, familie of de bedrijfsarts te betrekken bij jouw behandeling, waarbij zij zelf ook de mogelijkheid hebben een eigen traject te volgen. Zij krijgen handvatten hoe om te gaan met iemand in de directe omgeving met een burn-out. 

De behandeling helpt gebruikers door middel van vragenlijsten, video’s en opdrachten zichzelf te activeren en zelf de regie in handen te houden. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker thuis en op de momenten dat hij of zij het uitkomt aan de slag kan gaan. De behandeling is ontwikkelt vanuit de landelijke Multidisciplinaire richtlijn voor Overspanning en Burn-out (2011) en is vooral bedoeld om het herstel positief te beïnvloeden en (eventueel) verzuim te verkorten.

Therapieland is een innovatief bedrijf dat zich specialiseert in het ontwikkelen van online behandelingen. Met behulp van de behandelingen wil Therapieland ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen buiten de reguliere GGZ om geholpen kunnen worden. Om dit te bereiken is Therapieland van mening dat naast eigen regie, een betrokken sociaal netwerk essentieel is voor herstel. Als de omgeving op de juiste manier steun biedt, kan iemand beter en duurzamer herstellen waardoor hij snel weer energiek en vitaal wordt.

Interesse? Neem eens een kijkje op: www.therapieland.nl 

Voor contact: jarno@therapieland.nl of 06-55857902

HomeThema'sProfessionals