Dossiers

Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling (FMEK)

Het programma FMEK is een project van de GGD’en bedoeld om de regionale uitvoering van forensisch medische expertise bij kindermishandeling te verbeteren.
43

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking en veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op dit nieuwe proces van integrale belangenafweging. In dit kader heeft de Raad van...
199

Infectieziekten: Corona

In dit nieuwe dossier wordt alle relevante informatie over Corona voor professionals die in de COA-opvanglocaties werken verzameld. Zoals voorlichtingsmaterialen die te gebruiken zijn in contacten...
1740

Meld- en adviespunten niet acute zorg

Hier vindt u de documenten gerelateerd aan het onderwerp meld-en adviespunten niet acute zorg
585

Project 'depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders'

GGD GHOR Nederland is, samen met Academische werkplaats Jeugd Twente, het Trimbos-instituut, KNOV en het NCJ, in maart 2019 gestart met een landelijk project gericht op preventie van depressie bij...
131

Uitvoering Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

Dit dossier bevat alle documenten voor de uitvoering voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020. Deze documenten zijn alleen voor GGD-medewerkers toegankelijk (let op! GGD-medewerkers...
408

K. GGD

665

Artikelen Nu Niet Zwanger

In dit dossier staan artikelen over het programma Nu Niet Zwanger die in diverse media zijn verschenen. - Artikel in het Jaarbericht van de Raad voor de Kinderbescherming editie 2017:...
380

Dossier - Onderzoek naar cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent JGZ

In dit dossier worden alle documenten geplaatst behoren tot het onderzoeksproject m.t.b. cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent het eerste contactmoment met een JGZ professional. In het...
322
HomeThema's