Benchmark GGD

Over de ontwikkeling van de Strategische Benchmark GGD.

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Nieuwsbrief Strategische Benchmark GGD maart 2016

Nieuwsbrief Strategische Benchmark GGD maart 2016

Maandbericht infectieziekten

Nav de bespreking van de benchmark resultaten 2014 met de hoofden AGZ het maandbericht van  GGD Gooi en Vechtstreek  met meldingscijfers infectieziekten. Dit ter ondersteuning van de...

Factsheet meldingscijfers infectieziekten GGD West Brabant

Nav de bespreking van de benchmark resultaten 2014 met de hoofden AGZ een factsheet van GGD West Brabant met meldingscijfers infectieziekten. Dit ter ondersteuning van de positionering van de GGD...

Nieuwsbrief Strategische Benchmark GGD december 2015

De nieuwsbrief geeft een beeld van de voortgang van de ontwikkelingen rondom de Strategische Benchmark GGD. In dit nummer wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Terugkoppeling...

SOA: vindpercentage 2014

In dit overzicht is per GGD weergegeven wat het vindpercentage voor SOA (bron: RIVM)  is. Te gebruiken bij de bespreking van indicator B13: aantal SOA consulten per 100.000 inwoners.

Informatie over het Consultatie en Adviesteam (C&A team) Jeugd GGZ

Tijdens de bespreking van de benchmark resultaten bij de hoofden JGZ is het nieuw ingestelde C&A team Jeugd GGZ ter sprake gekomen. Dit is bij GGD Gooi& Vechtstreek ingesteld en zorgt ervoor dat...

Nieuwsbrief Strategische Benchmark GGD september 2015

De nieuwsbrief geeft een beeld van de voortgang van de ontwikkelingen rondom de Strategische Benchmark GGD. In dit nummer wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Uitvraag 2014:...

Factsheet Strategische Benchmark GGD

Voor de benchmark is een nieuwe factsheet gemaakt met de algemene informatie over de benchmark. Deze factsheet kan gebruikt worden intern en extern een GGD. In de factsheet komen ondermeer aan...

Nieuwsbrief Strategische Benchmark GGD mei 2015

In dit nummer wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Kick-off bijeenkomst 25 maart Uitvraag 2014 Terugblik Tweedaagse Benchmark...

Presentatie Kick off

Presentatie gehouden tijdens de kick off van de benchmark op 25 maart 2015 met terugblik en vooruitblik.
HomeThema'sProfessionals