Blog

Onderwijs en jeugdhulp: de transitie is dé kans voor een goede samenwerking!

Geschreven door Leonard Geluk

Om een steen in de vijver te gooien: het is jammer dat de wereld van het onderwijs en de wereld van de jeugdhulp verschillende werelden zijn. Je zou verwachten dat het onderwijs een belangrijke rol zou spelen bij de transitie, het overhevelen van alle jeugdzorg en jeugd-GGZ taken naar gemeenten, maar dat is niet het geval…

Als schoolbestuurder en als voorzitter van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd volg ik zowel de ontwikkelingen in het onderwijs als binnen de jeugdhulpverlening op de voet. Het is op lokaal niveau al jaren een moeizaam traject om zorg en onderwijs te verbinden in het belang van kinderen én ouders. De transitie biedt een unieke kans om dat te veranderen. Dat kan op verschillende manieren: door politieke sturing, door nieuwe vormen van samenwerking ‘van onderop’ en door nieuwe initiatieven te omarmen.

Het onderwijs kent alle kinderen en ouders. Leerkrachten zien met eigen ogen hoe het met kinderen gaat. Dus dat scholen op zijn minst een preventieve rol kunnen spelen bij nieuwe inbedding van de jeugdhulp in de gemeentelijke structuur staat buiten kijf. Maar het staat niet op de agenda. Af en toe wordt de koppeling tussen passend onderwijs en jeugdhulp gelegd, maar dat is sporadisch en gaat over een zeer klein percentage van alle kinderen.

Persoonlijk vind ik de betrouwbare opvoedinformatie voor ouders die Stichting Opvoeden.nl beheert een initiatief dat goed past binnen de visie van de transitie. Deze digitale informatiebron kan voor ouders een belangrijk ‘bindmiddel’ zijn. Het spreekt de eigen kracht van ouders aan en verwijst ze naar hulpverleners in de buurt. De zorg gebruikt de informatie al, en ook het onderwijs is van harte uitgenodigd om de informatie via hun websites te delen met ouders. Daardoor neemt de samenwerking tussen ouders en scholen toe. Scholen zijn er niet alleen voor de kinderen, scholen zijn er ook om samen te werken met ouders in het belang van de verdere ontwikkeling van kinderen.

De belangrijkste reden voor de decentralisatie van jeugdhulp naar gemeenten is de wens om te stoppen met al die schotten tussen tal van instanties die zich bezighouden met zorg voor kinderen en gezinnen. Ik hoop dat we in Nederland ook écht die keuze maken. Aan de tafel van de wethouder én in de praktijk op school. Stichting Opvoeden.nl laat zien dat ouders eenduidig en betrouwbaar informeren over het gezond opvoeden en opgroeien van hun kinderen zowel vanuit het onderwijs als de zorg van groot belang is. Laten we dat voorbeeld volgen.

 

Leonard Geluk
Voormalig wethouder Jeugd van Rotterdam, thans voorzitter CvB van ROC Midden Nederland, vanaf 1 april voorzitter CvB van de Haagse Hogeschool en ook voorzitter van de Transitiecommissie Stelselverandering Jeugd.

 

Lees hier de informatie voor ouders die Stichting Opvoeden.nl beheert, bijvoorbeeld over de onderwerpen 'passend onderwijs' en ‘betrokkenheid bij school en opvoeding’.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.