Blog

Respect voor de geboorte van een kind begint vóór de zwangerschap

Geschreven door Willemijn Dupuis-Tombrock van Kinderrechten.nu

 

Deze week is de International Week of Respecting Childbirth. Er wordt door verschillende organisaties in ons land uitgebreid aandacht besteed aan respect voor natuurlijk geboorte van kinderen en bevalling zonder onnodige medische interventies. Respect voor de geboorte van een kind begint overigens al vóór de zwangerschap. Ieder kind heeft namelijk recht op ouders die zich goed hebben voorbereid op het ouderschap. Niet alleen dit recht, maar alles wat een kind nodig heeft om op te kunnen groeien staat beschreven in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat door 193 landen in de wereld is ondertekend. Nederland is één van deze 193 landen.

In het Kinderrechtenverdrag komen bijna alle aspecten van het leven van kinderen aan de orde. Het Kinderrechtenverdrag is het mooiste instrument dat we hebben om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe we met elkaar om willen gaan en voor elkaar willen zorgen. We zijn het over geen ander verdrag zo met elkaar eens als over het Kinderrechtenverdrag. Mensen vanuit alle culturen en levensbeschouwingen kunnen zich hierin vinden. We leven in Nederland in een maatschappij waarin mensen uit diverse culturen en levensbeschouwingen met elkaar samenleven. Dit roept allerlei vragen op als: Hoe komen wij dichter bij elkaar, kunnen we elkaar beter begrijpen, krijgen we meer respect voor elkaar, en ontwikkelen we empathie? En niet onbelangrijk: Hoe kunnen we samen opvoeden?

KinderrechtenNU heeft het Kinderrechtenverdrag samen met kinderen samengevat in de Kinderrechtenchecklist. Het biedt een overzicht dat ouders, opvoeders en alle anderen die voor kinderen zorgen in het dagelijks leven kunnen gebruiken om na te denken en in gesprek te gaan over kinderrechten. Door het gebruik van de checklist spreken we allemaal, zowel professionals als kinderen zelf, dezelfde taal. De checklist is hét instrument om de vraag “Wat heeft een kind nodig om op te groeien?” te beantwoorden. Het is de basis voor het onderwijs, de jeugdzorg, de Centra voor Jeugd en Gezin, en voor de Stichting Opvoeden.nl.

Rondom de geboorte vormt het gezin de sociale omgeving van een kind. Als een kind ouder wordt en de leefsfeer van het kind zich uitbreidt worden ook anderen betrokken bij de opvoeding. Het is van groot belang dat het kader waarbinnen een kind opgroeit overal en voor iedereen helder is en wordt gerespecteerd. Het kader van het kinderrechtenverdrag is daar een mooi uitgangspunt voor. Van hieruit kunnen kinderen, samen met opvoeders, hun kennis en vaardigheden ontwikkelen en hun ervaringen uitbreiden. Kinderen die nu opgroeien met de rechten van het kind, zijn voldoende toegerust om de verantwoordelijkheid te nemen als toekomstige opvoeders.

De Kinderrechtenchecklist is voor thuis, op school, in de zorg en het CJG. Gemeenten, breng de checklist en opvoeden.nl bij uw inwoners onder de aandacht!

Mijn idee is dat de Kinderrechtenchecklist thuishoort op de site opvoeden.nl en in het groeiboekje!

Willemijn A.M. Dupuis-Tombrock

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.