Blog

Beleidsmakers, ouders én pedagogisch medewerkers moeten kinderopvang serieuzer nemen!

Geschreven door: Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK).

Het zal de lezers van dit blog ongetwijfeld bekend voorkomen. De verschrikkelijke regeldruk in de kinderopvang. En ja het is waar, een GGD inspectierapport kent vele items met de daarbij behorende beruchte kruisjes. Lastig is wel dat ieder referentiekader zorgvuldig wordt gemeden. Zo kan ik u verzekeren dat de regeldruk in primair onderwijs vele malen hoger ligt, terwijl de kwetsbaarheid van kinderen op de basisschool toch echt minder is. Ik zeg het nog maar een keer, nergens in Europa worden zulke jonge kinderen opgevangen dan in Nederland.

Wanneer de meeste baby’s vanaf drie maanden vooral om bedrijfseconomische redenen in gemengde groepen van 0-4 jaar worden opgevangen, dan lijkt mij het dilemma duidelijk. En dan nog de weerbarstige praktijk waarin rechters zonder kristalheldere wetgeving maar al te vaak gemeenten met lege handen achterlaten wanneer zij een halt proberen toe te roepen aan onverantwoorde toestanden.

Wie goed naar de discussies luistert in de media maar ook vooral in ons parlement, ziet dat er ook iets anders achter de discussie rondom regelgeving schuilt. Omdat beleidsmakers heel goed weten dat de vergelijking met het buitenland lang niet altijd hun argumenten onderschrijft, wordt die vergelijking bewust gemeden. Zo werden wij recent in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over kinderopvang verrast door een paar woordvoerders die met grote stelligheid verkondigden dat de ouders de professionele opvoeders waren. Ik heb de afgelopen tien jaar nog nooit een ouder dat over zichzelf horen beweren. Niet alleen nemen we de kinderopvang nog steeds niet erg serieus, er zijn zelfs partijen die er licht vijandig tegenover staan. Waarom zou je voor iets wat iedere moeder kan regels nodig hebben? Maar als het dan toch een keer uit de hand loopt, schieten we gelijk door en worden professionals en ouders overstelpt met dikke pakketten regelgeving over veiligheid en financiën, maar zelden over kwaliteit.

Er is maar één weg naar minder regelgeving. Niet alleen beleidsmakers, maar ook ouders en hoe vreemd het ook klinkt, ook pedagogisch medewerkers moeten kinderopvang veel serieuzer nemen. En breder getrokken moet Nederland zich veel meer bewust zijn hoe belangrijk en bepalend de ontwikkeling van kinderen in de eerste zes jaar feitelijk is. Vrijwel niemand betwist meer nut en noodzaak van objectieve informatie over opvoeden. Op de site www.opvoeden.nl is voor ouders betrouwbare informatie van kinderwens tot jongvolwassene en van puber tot peuter te vinden. Ook over onderwijs en opvang. Het wordt hoog tijd dat deze site een breed gedragen zustersite krijgt over kwaliteit en spelregels in de kinderopvang.

Voor dit alles is een grote verandering nodig. Niet langer kan iedere koekenbakker een kinderdagverblijf beginnen, pedagogische medewerkers moeten beter en vooral ook veel minder algemeen worden geschoold. Waarom niet als specialisme kinderen van 0-18 maanden? Pedagogisch medewerkers moeten op de groep worden aangestuurd door op hbo-niveau geschoolde pedagogen. En met iedere prikkel in de wetgeving die het aantrekkelijk maakt om te besparen op kwaliteit omdat dat meer geld oplevert, moet korte metten worden gemaakt. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen we prima uit de voeten met een beperkte set heldere regels die dan natuurlijk nog wel steeds effectief gehandhaafd moeten worden.

Gjalt Jellesma
Voorzitter BOinK

Else de Groot
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Bestuurslid sectie Het Jonge Kind

Dit blog van Gjalt Jellesma is me uit het hart gegrepen: meer kwaliteit in de kinderopvang, meer HBO geschoolden, een specialisatie voor het werken met kinderen tot 18 maanden: prima ideeën! Het zijn voorstellen die stuk voor stuk veel kunnen uitmaken voor wat baby's meemaken in de opvang.

Sylvia Nossent
bestuurslid sectie Het Jonge Kind, NIP
praktijkprofessional stichting Opvoeden

marketing en communicatiemedewerker

"En met iedere prikkel in de wetgeving die het aantrekkelijk maakt om te besparen op kwaliteit omdat dat meer geld oplevert, moet korte metten worden gemaakt" Deze regel kan heel breed worden getrokken!
Goed blog en prima ideeën over specialisaties.

Toezichthouder kinderopvang

"En ja het is waar, een GGD inspectierapport kent vele items met de daarbij behorende beruchte kruisjes".... volgens mij is het rapport dit jaar geen kruisjes rapport meer maar een beschrijvend rapport....