Blog

“Wij willen ‘ontkokeren’ en als organisatie vanuit één loket eenduidig en eenvoudig toegang bieden tot ondersteuning.”

Met de komende decentralisaties krijgen gemeenten de regie over een groot deel van het sociale domein. Dat biedt kansen om de burger vanuit één lokaal loket verschillende diensten aan te bieden. De uitdaging is om centrale informatie relevant te maken voor lokale doelgroepen. Jonas Onland van de gemeente Eindhoven licht toe hoe zijn gemeente voorsorteert op deze verandering, onder andere met behulp van de content van Stichting Opvoeden.nl.

Ter voorbereiding op de decentralisatie zijn vijf Living Lab-gemeenten gestart met het project ‘integrale informatievoorziening binnen het sociaal domein’. Eindhoven is er daar een van. De Living Labs doen in verschillende projecten belangrijke praktijkervaring op waar andere gemeenten gebruik van kunnen maken. Onland: “Het project waaraan wij meedoen is gericht op het (her)organiseren van de gemeentelijke informatievoorziening bij het uitvoeren van taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Het doel is een meer integrale benadering van informatiebeheer en -uitwisseling, met name om de wijkteams te faciliteren.”

Regie vanuit ‘samenkracht’
“Een integrale benadering binnen het sociale domein dwingt ons niet alleen om op een verantwoorde manier bepaalde taken over te nemen, maar vraagt eigenlijk om een systeeminnovatie. Daarbij komt de burger centraal te staan”, vertelt Onland. Volgens hem is er nu nog sprake van een grote verkokering van de verschillende domeinen. “Burgers worden vanuit verschillende diensten bediend en moeten daarvoor ook bij de verschillende (digitale) loketten aankloppen. Wij willen ‘ontkokeren’ en als coördinerende organisatie vanuit één loket eenduidig en eenvoudig toegang bieden tot ondersteuning op het gebied van werk, wonen, zorg, opvoeding en samenleven in wijken en buurten.”

Landelijk of lokaal
De voorbereiding van de gemeente Eindhoven op deze verandering is een waardevolle zoektocht. Ook een zoektocht naar de technische haalbaarheid (ICT) ervan. Onland: “'Hoe filter je bijvoorbeeld landelijk beschikbare informatie op relevantie voor een bepaalde wijk? Zodat het gemeentelijk informatiesysteem echt meerwaarde biedt ten opzichte van algemeen beschikbare content, door bijvoorbeeld ook regionale informatieavonden te vermelden.” De landelijke gevalideerde informatiebank van Stichting Opvoeden.nl kan in die zoektocht erg nuttig zijn volgens Onland. “Die is immers al beschikbaar en bewezen betrouwbaar. Het is niet nodig die filtering en validatie van informatie voor ouders en jongeren in iedere gemeente op eigen houtje over te doen.” Wel is het volgens hem de kunst als gemeente je autonomie te bewaken: “Wij kennen onze inwoners immers het beste en kunnen daarom hun zelfredzaamheid zo efficiënt mogelijk ondersteunen.”

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.