Activiteit

ACGZ -Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg- startdatum e-learning 27-06-2016

27 juni t/m: 13-12-2016
Tijd: 09:00 tot 17:00
Type: Cursus

Als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) bent u verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden.

Voor wie is de opleiding Algemeen commandant geneeskundige zorg?

U bent een GHOR-functionaris die is aangesteld als algemeen commandant geneeskundige zorg.

Hebt u de 'oude' opleiding Hoofd Sectie GHOR gevolgd en voldoet u aan de instroomeisen? Stap dan direct het verkorte traject in?.

Wat leert u?

Als algemeen commandant geneeskundige zorg draagt u grote verantwoordelijkheden voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Om goed toegerust uw functie te vervullen, leert u in de opleiding Algemeen commandant geneeskundige zorg onder andere:

  • de operationeel leider adviseren over te nemen multidisciplinaire beslissingen

  • de operationeel directeur publieke gezondheid adviseren over dilemma's en besluiten op strategisch niveau

  • De officier van dienst geneeskundig, de hoofden Informatie geneeskundige zorg en ondersteuning geneeskundige zorg en de hoofden van de geneeskundige processen Acute Gezondheidszorg en Publieke Gezondheidszorg aansturen.

U ontvangt tijdens de opleiding handvatten voor de doorontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Start e-learning: 27 juni 2016 
Contactdag 1: 26 september 2016
Contactdag 2: 27 september 2016
Contactdag 3: 10 oktober 2016
Contactdag 4: 31 oktober 2016
Contactdag 5: 17 november 2016
Contactdag 6: 28 november 2016
Examen: 12 en 13 december 2016

Programma

De opleiding is opgebouwd uit twee delen: een generiek en een functiegericht deel. U start met het generieke gedeelte. Hierin leert u de basisbeginselen van crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland:

  • organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding

  • termen en begrippen (dezelfde taal spreken)

  • risico's inventariseren en beoordelen

  • geneeskundige hulpverlening organiseren

  • in scenario's denken

Ook leert u enkele basisvaardigheden, zoals de BOB-methode (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming)?

Daarna richt de opleiding zich op de functie van algemeen commandant geneeskundige zorg. U leert wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn, we maken de koppeling naar de betrokken partners in de geneeskundige keten en behandelen de politiek-bestuurlijke aspecten en dilemma's. Om uw rol als leidinggevende meer vorm te geven, gaan we in een intensieve oefendag in op de verhouding tussen functioneel leidinggeven en uw verantwoordelijkheid voor de regie en coördinatie van de geneeskundige keten.

Studiewijze

Aan het begin van de opleiding heeft u een intakegesprek om uw leerdoelen te bepalen. U volgt de opleiding tot algemeen commandant geneeskundige zorg gedeeltelijk via e-learning. Dit betekent dat u zelfstandig de studiestof doorloopt, met begeleiding van de opleidingscoördinator. Er zijn zes contactdagen. De totale studiebelasting bedraagt 108 uur.

We hanteren een minimaal en maximaal aantal deelnemers om een optimaal leereffect te realiseren

 

Trefwoorden: ACGZ GHOR IFV

Bijlagen

  • (193 KB) (Aantal keer gedownload:1)
  • (15 KB)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.