Activiteit

Scholing Verdieping Scenario denken voor de witte kolom

Steeds vaker merkt iemand in een crisissituatie op: “We moeten aan scenario-denken doen.” Maar hoe maak je een scenario? Wat is het doel van een scenario? Hoe blijf je realistisch in de scenario’s? Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding leert u alles wat u weten over scenario’s en traint u uw vaardigheden. ?

Voor wie is de opleiding scenario-denken?

U werkt binnen de GHOR. Deze opleiding is geschikt voor alle GHOR functionarissen, zowel voor de koude en warme functionarissen. Scenario-denken is namelijk een vaardigheid die voor iedereen op elk moment toepasbaar is in de voorbereiding op en tijdens een crisissituatie. Verbinden van scenariodenken in koude en warme situatie heeft meerwaarde. ?De scholing is een verdieping op de generieke delen van de opleidingen HIN, ACGZ, HON, OvD-G.

Wat leert u?

U volgt een opleiding scenario-denken binnen de GHOR. De opleiding focust zich op:

 • toepassen referentiekaders achter het scenario-denken
 • oefenen met twee hulpmiddelen voor scenario-opbouw
 • opstellen van scenario’s
 • adviseren op basis van scenario’s.??

Een aantal competenties staat centraal tijdens de opleiding, te weten:

 • analytisch denken
 • samenwerken
 • adviseren

Programma

Het totale programma bestaat uit vier modules.

Module 1: Context crisisbeheersing

 • Gezamenlijke referentiekaders
 • Invloed waarschijnlijkheid en impact binnen een scenario

Module 2: Techniek van het scenario-denken

 • Twee technieken voor scenario’s
  • Nationale Risicobeoordelingsmethodiek
  • Handreiking Regionaal Risicoprofiel
 • Oefenen met deze twee technieken

Module 3: Scenario denken in de risico- en crisisbeheersing

 • Goede scenario’s zijn het halve werk: wat kunnen we vooraf al doen?
 • Wat kunnen we hier tijdens een crisissituatie mee?
  • Oefenen koppeling risico- en crisisbeheersing

Module 4: Adviseren op basis van scenario’s

 • Wat is minimaal nodig om te kunnen adviseren?
  • Oefenen met een checklist

Studiewijze

De scholing bestaat uit 1 contactdag (8 SBU). De dag bestaat, naast overbrengen van de principes en technieken, grotendeels uit oefenen.

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.