Activiteit

OvD-G -Officier van Dienst Geneeskundige zorg- startdatum e-learning 04-09-2017

september 04 t/m: 20-12-2017
Tijd: 09:00 tot 17:00
Type: Cursus

Als officier van dienst geneeskundig (OvD-G) geeft u leiding aan de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot officier van dienst geneeskundig (OvD-G) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden. ​

Voor wie?

U werkt binnen de GHOR en bent geselecteerd voor de functie van officier van dienst geneeskundig (OvD-G).​ U voldoet aan de instroomeisen uit het kwalificatiedossier (zie tabblad documentatie).

Wat leert u?

U volgt een opleiding tot operationeel leidinggevende van de GHOR. Dit betekent dat u leiding geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De opleiding focust zich op drie kerntaken:

 • op het plaats incident leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening
 • multidisciplinair samenwerken, onder andere in het motorkapoverleg en het commando plaats incident (CoPI)
 • aan belangrijke stakeholders en besluitvormers over de geneeskundige hulpverlening rapporteren en adviseren​​

Om u optimaal voor te bereiden op uw functie als officier, staat een aantal competenties centraal tijdens de opleiding. U krijgt gedurende de hele opleiding coaching om deze competenties te versterken. Het gaat om de competenties:

 • leidinggeven
 • operationeel management
 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigen​

De opleiding en de proeve van bekwaamheid OvD-G zijn sinds juni 2015 herzien.

Programma

Het totale programma bestaat uit vier blokken en dertien modules.

Blok 1: Context functie OvD-G

 • Crisisorganisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden

Blok 2: Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op plaats incident
-     Geneeskundige processen
-     Risicoanalyse en scenariodenken
-     Organieke- en functionele structuur geneeskundige keten

 • Crisisbesluitvorming (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB))
 • Functioneel leiderschap
 • CBRNE/incidenten met gevaarlijke stoffen

Blok 3: Multidiscilinair samenwerken

 • Kolom- en crisispartners multidisciplinar
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het motorkapoverleg
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CoPI

Blok 4: Rapporteren en adviseren

 • Managen van resources
 • Evalueren

Zie het tabblad Examen voor meer informatie over de proeve van bekwaamheid en de onderdelen daarvan.

Studiewijze

U start de opleiding via e-learning. Er zijn vervolgens vier contactdagen en een verplichte oefenweek. U sluit de opleiding af met een praktijktoets en een eindgesprek. Er zijn negen contactdagen. ​De totale studiebelasting bedraagt 138 uur.

We hanteren een minimaal en maximaal aantal deelnemers om een optimaal leereffect te realiseren.

Bijlagen

 • (3 MB)
 • (204 KB)
 • (757 KB)
 • (731 KB)
 • (637 KB)
Geplaatst door:
Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Functie(s): Opleidingscoordinator
Organisatie: IFV - GHOR Academie