Activiteit

OvD-G -Officier van Dienst Geneeskundige zorg- startdatum e-learning 04-09-2017

04 september t/m: 20-12-2017
Tijd: 09:00 tot 17:00
Type: Cursus

Als officier van dienst geneeskundig (OvD-G) geeft u leiding aan de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot officier van dienst geneeskundig (OvD-G) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden. ​

Voor wie?

U werkt binnen de GHOR en bent geselecteerd voor de functie van officier van dienst geneeskundig (OvD-G).​ U voldoet aan de instroomeisen uit het kwalificatiedossier (zie tabblad documentatie).

Wat leert u?

U volgt een opleiding tot operationeel leidinggevende van de GHOR. Dit betekent dat u leiding geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De opleiding focust zich op drie kerntaken:

 • op het plaats incident leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening
 • multidisciplinair samenwerken, onder andere in het motorkapoverleg en het commando plaats incident (CoPI)
 • aan belangrijke stakeholders en besluitvormers over de geneeskundige hulpverlening rapporteren en adviseren​​

Om u optimaal voor te bereiden op uw functie als officier, staat een aantal competenties centraal tijdens de opleiding. U krijgt gedurende de hele opleiding coaching om deze competenties te versterken. Het gaat om de competenties:

 • leidinggeven
 • operationeel management
 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigen​

De opleiding en de proeve van bekwaamheid OvD-G zijn sinds juni 2015 herzien.

Programma

Het totale programma bestaat uit vier blokken en dertien modules.

Blok 1: Context functie OvD-G

 • Crisisorganisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden

Blok 2: Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op plaats incident
-     Geneeskundige processen
-     Risicoanalyse en scenariodenken
-     Organieke- en functionele structuur geneeskundige keten

 • Crisisbesluitvorming (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB))
 • Functioneel leiderschap
 • CBRNE/incidenten met gevaarlijke stoffen

Blok 3: Multidiscilinair samenwerken

 • Kolom- en crisispartners multidisciplinar
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het motorkapoverleg
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CoPI

Blok 4: Rapporteren en adviseren

 • Managen van resources
 • Evalueren

Zie het tabblad Examen voor meer informatie over de proeve van bekwaamheid en de onderdelen daarvan.

Studiewijze

U start de opleiding via e-learning. Er zijn vervolgens vier contactdagen en een verplichte oefenweek. U sluit de opleiding af met een praktijktoets en een eindgesprek. Er zijn negen contactdagen. ​De totale studiebelasting bedraagt 138 uur.

We hanteren een minimaal en maximaal aantal deelnemers om een optimaal leereffect te realiseren.

Bijlagen

 • (3 MB)
 • (204 KB)
 • (757 KB)
 • (731 KB) (Aantal keer gedownload:3)
 • (637 KB) (Aantal keer gedownload:2)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.