Activiteit

Training Scenario denken

23 april
23 april 2020
09:00 tot 17:00
Cursus
5 september 2019 | 1 minuut lezen

Steeds vaker merkt iemand in een crisissituatie op: “We moeten aan scenariodenken doen.” Maar hoe maak je een scenario? Wat is het doel van een scenario? Hoe blijf je realistisch in de scenario’s? Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de scholing leert u alles wat u wilt weten over scenario’s en traint u uw vaardigheden.

Voor wie?

U werkt binnen de GHOR. Deze scholing is geschikt voor alle GHOR-functionarissen, zowel voor de koude als voor de warme functionarissen. Scenariodenken is namelijk een vaardigheid die voor iedereen op elk moment toepasbaar is in de voorbereiding op en tijdens een crisissituatie. Verbinden van scenariodenken in koude en warme situaties heeft meerwaarde. De scholing is een verdieping op de generieke delen van de opleidingen ACGZ, HIN, HON, OvD-G.

Wat leert u?

U volgt een scholing scenariodenken binnen de GHOR. De scholing focust zich op:

  • toepassen referentiekaders achter het scenariodenken
  • oefenen met twee hulpmiddelen voor scenario opbouw
  • opstellen van scenario’s
  • adviseren op basis van scenario’s.

Een aantal competenties staat centraal tijdens de scholing, te weten:

  • analytisch denken
  • samenwerken
  • adviseren

Studiewijze

De scholing bestaat uit 1 contactdag (8 SBU). De dag bestaat, naast overbrengen van de principes en technieken, grotendeels uit oefenen.  Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Om een optimaal leereffect te realiseren hanteren we een minimum en maximum aantal deelnemers.

Locatie


Arnhem
HomeThema'sProfessionals