Activiteit

Training Huisartsenrampenopvangplan (HaROP)

01 januari t/m: 31-12-2020
1 januari 2020 - 31 december 2020
09:00 tot 17:00
Cursus
13 september 2019 | 1 minuut lezen

​Als huisarts en medewerker in de huisartsenzorg heeft u een belangrijke taak bij rampen en crisis waarbij veel slachtoffers vallen. Wat wordt er precies van u verwacht? Wat moet u kunnen? In de Training  Huisartsenrampenopvangplan (HaROP) leert u wat u weten moet en traint u uw vaardigheden.

Voor wie is deze Training Huisartsenrampenopvangplan?

Deze training is bedoeld voor crisiscoördinatoren en deelnemers en/of leden van het crisisteam zoals beschreven in het HaROP. Het gaat hier om de huisartsenzorg onder bijzondere omstandigheden. Naast huisartsen en medewerkers van huisartsenposten zijn ook andere medewerkers vanuit de huisartsenzorg welkom.

Wat leert u?

In de Training Huisartsenrampenopvangplan (HaROP) leert u onder andere over:

  • de algemene organisatie van crisisbeheersing in Nederland en de organisaties waarmee de huisartsenzorg te maken krijgt onder bijzondere omstandigheden
  • het wettelijk kader en taken van de huisartsen tijdens rampen en crises
  • het HaROP en de opgeschaalde HaROP-processen
  • concrete crisissituaties en de rol van de huisartsenzorg hierin, zoals een flitsramp, infectieziekte en nazorg


Daarnaast leert u besluiten te nemen onder crisisomstandigheden aan de hand van de BOB-methodiek (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming). U gaat dit ook actief oefenen met behulp van een crisiscase, waarbij het crisisteam in charge is en alle taken en verantwoordelijkheden aan de orde komen.

Programma

In het programma komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • crisisbeheersing en rampenbestrijding (herhaling van de basiskennis)
  • crisisbesluitvorming en de BOB-methode (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming)
  • teamcompetenties
  • samenwerking onder druk
  • impact van de 24-uurs bereikbaarheid en inzetbaarheid
​Studiewijze

De training HaROP duurt een dag en is ontwikkeld in afstemming met de Landelijke Huisartsen Vereniging. De training is geaccrediteerd. We hanteren een minimaal en maximaal aantal deelnemers om een optimaal leereffect te realiseren. Om een optimaal leereffect te realiseren hanteren we een minimum en maximum aantal deelnemers.

HomeThema'sProfessionals