Activiteit

bijscholing GHOR in actie tijdens TGB voor ACGZ en OvD-G

08 september t/m: 18-09-2020
8 september 2020 - 18 september 2020
09:00 tot 17:00
Cursus
20 september 2019 | 2 minuten lezen

Het thema terrorismegevolgbestrijding (TGB) heeft bij alle kolommen zowel landelijk als regionaal de aandacht. Ook de GHOR-regio’s en Ambulancezorg Nederland (AZN) zijn bezig met dit thema. Zo is er een zogenoemd Commander’s Intent met uitgangspunten voor medische hulpverlening bij TGB geformuleerd en een notitie met multidisciplinaire afspraken bij extreem geweld voor first responders opgesteld. Doel van deze afspraken is het maximaliseren van overlevingskansen van (potentiële) slachtoffers. Wat dit betekent voor uw rol als OvD-G leert u in de bijscholing TGB/extreem geweld.

Maar wat betekenen al deze ontwikkelingen en uitvoering in werkwijze rondom terrorismegevolgbestrijding nu voor de rol van OvD-G? Welke invloed heeft het op de uitvoering van de rol OvD-G en wat zijn belangrijke aandachtspunten voor o.a. coördinatie en aansturing van de taakverantwoordelijkheden? Waar moet de OvD-G allemaal rekening mee te houden?  

Voor wie is de bijscholing Terrorismegevolgbestrijding/extreem geweld voor OvD-G?

U bent als OvD-G werkzaam in de GHOR-regio en u bent bekend met (het toepassen van) de GGB- systematiek. 

Wat leert u?

Het doel van deze tweedaagse training is het creëren van bewustwording (de juiste mindset) voor het scenario TGB/extreem geweld op verschillende onderdelen binnen uw rol als OvD-G. U kunt de gevolgen van specifieke handelingsperspectieven voor TGB/extreem geweld op operationeel en tactisch niveau toepassen, zowel mono- als multidisciplinair. 

Na afloop van de training

  • heeft u kennis van kenmerken en effecten terroristische aanslag/extreem geweld.
  • weet u wat het scenario terrorisme/extreem geweld onderscheidt van andere scenario’s.
  • kunt u benoemen wat de specifieke aandachtspunten van deze scenario’s zijn in bron- en effectgebied voor de twee GHOR-processen (acute zorg en publieke zorg), partners in de witte keten en multidisciplinair.
  • kunt u benoemen wat de multidisciplinaire afspraken zijn voor first responders en aangeven wat dit betekent voor uw rol als OvD-G bij melding aankomst, optreden in CoPI en multidisciplinaire samenwerking.
  • weet u wat de hot-warm-coldzone inhoudt en kunt u aangeven wat dit betekent voor werkzaamheden en optreden van de witte kolom in deze zones. U kunt binnen het inzetplan (en het bijstellen hiervan) rekening houden met optreden in zones.
  • kunt u benoemen wat de vijf uitgangspunten bij ‘damage control’ zijn van de witte kolom t.a.v. TGB/extreem geweld en kunt deze toepassen in de uitvoering van uw rol als OvD-G en daarbij horende taken.
  • kunt u de gevolgen van een TGB/extreem geweld scenario vertalen naar de inzet van GGB.
  • kunt u dilemma’s formuleren voor de veiligheidsregio m.b.t. het omgaan met TGB/extreem geweld vanuit uw rol als OvD-G en hier beargumenteerd het gesprek over aangaan.
  • kunt u opgedane kennis en verkregen inzicht toepassen bij het scenario TGB/extreem geweld binnen de context van uw optreden als OvD-G binnen het GHOR domein.

Programma

Dag 1 staat in het teken van soft skills en mindset bij het scenario TGB/extreem geweld voor OvD-G.

Op dag 2 wordt meer ingezoomd op de betekenis van het scenario TGB/extreem geweld voor de OvD-G en zijn (kern)taken (o.a. doorvertaling van landelijke multidisciplinaire afspraken naar werkzaamheden.) Aan de hand van casuïstiek doorloopt u het scenario en bespreekt u deze ervaringen met medecursisten. 

Studiewijze

U volgt deze bijscholing in twee contactdagen, voor deze bijscholing zijn geen specifieke voorbereidingsopdrachten geformuleerd. Wel verwachten wij een actieve bijdrage tijdens deze twee contactdagen en input van ervaringen uit eigen regio die u heeft op bovenstaand onderwerp.
We hanteren een minimaal (10) en een maximaal (12) aantal deelnemers om een optimaal leereffect te realiseren.‚Äč

HomeThema'sProfessionals