Nieuwsbericht

Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer; uitwerking start landelijk en regionaal

13 april 2016 | 1 minuut lezen

De omgevingswet is op 15 maart door de Eerste Kamer aangenomen. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft bekend gemaakt dat de consultatie van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) behorend bij de Omgevingswet verschoven is naar 1 juli 2016. Deze consultatie was gepland op 1 april 2016. IeM heeft het verschoven, omdat zij meer tijd nodig hebben om alle reacties op de pre-consultatie, onder andere de reactie van de GGD'en, goed te verwerken. De GGD- en GHOR-vertegenwoordigers bereiden zich de komende maanden voor op deze consultatiefase. De GHOR stemt haar reactie af met Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad. 

Daarnaast stelt het Ministerie van Infrastructuur  & Milieu een Nationale Omgeving Visie op. GGD GHOR Nederland en regionale vertegenwoordigers zijn hierbij betrokken.

In de tussentijd wordt landelijk, provinciaal en regionaal de implementatie voorbereid, waar de zwaartepunten liggen op personele kwaliteiten, relatiebeheer en informatie-uitwisseling. GGD GHOR Nederland verkent de landelijke ondersteuningsmogelijkheden door samen te werken met de VNG, Rijkswaterstaat, het RIVM en de ministeries. Dit biedt kansen om gezondheid te positioneren. Wat voor meerdere regio’s momenteel ontbreekt, is een goed verhaal over gezondheidswaarden voor de omgevingsvisie/omgevingsplan en de sociale marketing om het over te brengen naar het college van B&W. Daarnaast hebben gemeenten en provincies behoeften aan ondersteunende instrumenten voor signalering, integrale afweging en monitoring. Laila van Lier heeft in haar stage bij GGD GHOR NL suggesties en casuïstiek geïnventariseerd over gezondheid in ruimtelijke processen en besluitvorming. Uitkomsten hiervan worden de aankomende periode toegevoegd aan de openbare themapagina omgevingswet op GGD GHOR Kennisnet. Daarnaast komen ze aanbod tijdens de bijscholing Omgevingswet op 19 mei. Deze bijscholing is bedoeld voor GHOR- en GGD-professionals van netwerk MMK, Gemeentelijke gezondheidsbeleid en Risicobeheersing die te maken krijgen met de Omgevingswet / risicobeheersing in hun takenpakket hebben zitten. GGD GHOR NL organiseert dit in samenwerking met de vakgroepen beleid, MMK en risicobeheersing. Deze middag is bedoeld om professionals te informeren en inspireren om met de omgevingswet aan de slag te gaan. 

Meer informatie:

- Themapagina Omgevingswet op GGD GHOR Kennisnet

- Joyce Nellissen, adviseur GGD GHOR NL; jnellissen@ggdghor.nl, 0613620740

HomeThema'sProfessionals