Nieuwsbericht

Voorbereiding distributie jodiumtabletten

6 december 2016 | 1 minuut lezen

De minister van VWS streeft erna om rond de jaarwisseling een besluit te nemen over de uitvoering van de distributie van jodiumtabletten. Voordat de minister dit besluit neemt, dient er duidelijkheid te zijn over de taken, verantwoordelijkheden en financiering van de betrokken partijen. 

GGD GHOR Nederland is één van die partijen die betrokken is in dit proces. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn hierover gesprekken gaande met het Veiligheidsberaad, GGD GHOR Nederland (Ype Schat en Jan Woldman zijn hierbij betrokken vanuit hun portefeuille), vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s en GGD’en.
Hieruit komt naar voren dat er pas kan worden gesproken over taken, verantwoordelijkheden en de financiering als er meer duidelijkheid is over de wijze waarop de gecombineerde distributiestrategie wordt vormgegeven.

Communicatie

VWS werkt momenteel aan het predistributieplan en bijbehorend risicocommunicatieplan. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp heeft VWS samen met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS) op 5 oktober 2016 een bijeenkomst georganiseerd over communicatie bij predistributie jodiumtabletten. Hier waren communicatieadviseurs van de GGD’en, GHOR-bureaus en veiligheidsregio´s aanwezig.

Daarnaast heeft ze ter voorbereiding het RIVM onderzoek laten doen naar de risicocommunicatie bij stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtabletten. Het RIVM heeft op 15 augustus 2016 dit onderzoek gepubliceerd. Frans Greven was als vertegenwoordiger vanuit de GAGS’en/ GGD’en bij dit onderzoek betrokken. Onlangs was er weer overleg tussen VWS, gedragswetenschappers, GGD-/GHOR-vertegenwoordigers uit enkele veiligheidsregio´s en een vertegenwoordiger van GGD GHOR Nederland over een geschikte en uniforme uitvoeringsvorm voor de nooddistributie van jodiumtabletten.

Niet mee

De minister gaat op één punt niet mee in het eerdere advies van het Veiligheidsberaad/BAC GHOR, de Raad van DPG en de expertgroep over de distributie van jodiumtabletten. Geadviseerd was om heel Nederland te voorzien van jodiumprofylaxe aan de genoemde leeftijdsgroepen. In plaats van de nu gekozen 100 kilometer zone als uitgangspunt te hanteren.
Het advies van het Veiligheidsberaad en GGD-GHOR Nederland om te kiezen voor een uniforme distributiewijze, predistributie en het opstellen van een landelijke communicatiestrategie is wel overgenomen door de minister.

HomeThema'sProfessionals