Document

Verslag Bijeenkomst (3) Decontaminatie

30 april 2015 | 1 minuut lezen

Op 15 april 2015 organiseerde de Academie voor GHOR en opgeschaalde zorg de 3e bijeenkomst in kader van de implementatie van de Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie. Het programma was geheel samengesteld op basis van wensen van de deelnemers. Programma onderdelen:

  • Jan Woldman: Knelpunten & oplossingen in Command & Control bij CBRN incidenten
  • Maurice Kemmeren: advies werkgroep PBM
  • Nancy Oberij√©:Literatuuronderzoek Zelfredzaamheid & CBRNe.
  • Sjaak de Gouw: voorbereiding op ebola
  • Bart Goorts: overgang extra- naar intramuraal Catharina Ziekenhuis
  • Marianne Barendrecht & Martijn Does: implementatie handreiking Haaglanden

Zie het verslag van de bijeenkomst in de bijlage.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals