Nieuwsbericht

Bezoek VWS door GGD-JGZ organisaties uit Zuid Nederland

Ingeborg laak
21 december 2011 | 1 minuut lezen

Bezoek Ministerie van VWS

Op 29 november brachten alle managers JGZ van de GGD’en in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg en enkele beleidsadviseurs een werkbezoek aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het bezoek was tweeledig.
Het Ministerie wilde ons graag bijpraten over de zorgvernieuwing, de stelselwijziging van de Jeugdzorg en Passend Onderwijs, de nieuwe plaats van het Centrum voor Jeugd en Gezin daarin en hoe straks de JGZ wettelijk geregeld wordt. Wij wilden de medewerkers van het Ministerie informeren over de ontwikkelingen binnen de GGD’en. Zoals onze voorstellen voor nieuwe manieren van –meer risicogericht- werken, flexibeler inzetten van contactmomenten, herschikken van taken, gebruiken van moderne methoden en technieken – waaronder digitale vragenlijsten - en nieuwe interventies. Een voorbeeld van een interventie is het terugdringen van ziekteverzuim.
Alle partijen waren na afloop positief. We hebben afgesproken dat deze bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. In 2012 ontmoeten we elkaar weer, in Den Haag of bij een van de GGD’en en in de tussentijd houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

HomeThema'sProfessionals