Nieuwsoverzicht

In jouw regio depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders voorkómen? Meld je aan!

GGD GHOR Nederland is, samen met Academische werkplaats Jeugd Twente, het Trimbos-instituut, KNOV en het NCJ, in maart 2019 gestart met een landelijk project gericht op de preventie van depressie...

443

Reminder oproep enquête depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders (gesloten)

Jaarlijks krijgen ruim 23.000 vrouwen, die zwanger zijn of pas bevallen, een depressie. Ben je zorgprofessional in de geboortezorgketen? Dan willen we via deze enquête graag jouw ervaring horen...

192

Rondom Jong zet professionals aan tafel

Op 12 april jl. nam Paul Blokhuis het eerste exemplaar in ontvangst van ‘Rondom Jong’: een wegwijzer voor depressiepreventie die professionals rond een jongere beter met elkaar laat samenwerken.

164

Start project Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders

In maart 2019 is het project  ‘Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders’ van start gegaan. Het project in het kort GGD GHOR Nederland is, samen met Academische werkplaats...

748

Herinnering oproep landelijke verkenning depressiepreventie (gesloten!)

Twee maanden geleden is de landelijke verkenning van het Trimbos-instituut naar depressiepreventie van start gegaan. Via verschillende kanalen is de oproep onder de aandacht gebracht van de GGD...

378

Landelijke verkenning Depressiepreventie (gesloten!)

Via deze weg brengen wij graag de landelijke verkenning depressiepreventie van het Trimbos-instituut onder de aandacht. De landelijke verkenning heeft als doel om inzicht te krijgen én te geven...

301

Start pilot #samentegendepressie bij jongeren

Dit najaar start op diverse plekken een pilot met #samentegendepressie om de samenwerking rondom depressiepreventie bij jongeren te verbeteren.

513

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te...

304

Vervolg campagne Depressiepreventie: ‘Hey het is oké’

Het ministerie van VWS is op 28 mei 2018 weer gestart met de brede publiekscampagne over depressie. De kernboodschap van deze campagne is, net als begin dit jaar:  ‘Hey het is oké, maak...

448

Friesland zonder zelfmoord: tijdens Friese campagne extra aandacht voor zelfmoord

GGD Fryslân, 113 Zelfmoordpreventie en de Gemeente Harlingen sloegen in mei dit jaar de handen ineen om het taboe van praten over zelfmoord te doorbreken, en gaan onverminderd door. Zelfmoord kun...

420