Nieuwsbericht

Start pilot #samentegendepressie bij jongeren

Op 30 augustus 2018 geplaatst door

GGD GHOR Nederland zet zich samen met het Trimbos-instituut en het NCJ in om de ketenaanpak rondom depressiepreventie bij jongeren te verbeteren. Dit als onderdeel van het Meerjarenplan Depressiepreventie. Uit gesprekken met jongeren en professionals blijkt namelijk dat de ketensamenwerking rondom depressiepreventie te kort schiet. Daarom is de aanpak #samentegendepressie ontwikkeld die nu op diverse plekken in het land getest wordt. 

#samentegendepressie
Met de aanpak #samentegendepressie gaan ketenpartners samen aan de slag: school, JGZ, GGD, (school) maatschappelijk werk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente. Daarbij staat de jongere centraal. De ketenpartners doorlopen de ‘reis’ van een jongere met depressieve klachten en gaan met elkaar na of alle stappen goed zijn ingericht, wie en wat nog mist en wat beter kan. De deelnemers in de eerste pilot waren erg positief:

Ik kwam meteen in de doe-modus’.
‘Dit is een werkvorm die energie geeft’.
‘Op deze manier ga je echt met elkaar het gesprek aan’.
‘Er zijn veel concrete acties uit gekomen’.

Meer informatie
Wil je meer weten over #samentegendepressie? Neem contact op met Sabine Neppelenbroek via sneppelenbroek@ggdghor.nl

Bekijk ook:

Bron: GGD GHOR Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.