Nieuwsbericht

Nieuws uit de regio Zuid-Holland-Zuid

7 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Bij deze de laatstse nieuwsbrief over het programma depressiepreventie dat loopt in de regio Zuid-Holland zuid:

http://www.ggdkennisnet.nl/thema/depressiepreventie/publicaties/publicatie/3199

met onder andere:
- Leren hoe je omgaat met pesters in de brugklas. Terugblik op de cursus Plezier op School
- KIES van start in de Hoeksche Waard en andere activiteiten
- GGD ZHZ test mentale fitheid met Mike Bodde. Terugblik op de bewustwordingsactie
- Richting helder, nu wachten op besluitvorming voor de periode 2012-2015
- Samenwerking in de keten

meer informatie is te verkrijgen op de site
http://www.voorkomeendipzhz.nl

HomeThema'sProfessionals