Nieuwsbericht

Proefschrift 27 mei: Grip Op Je Dip werkt. En Hoe!?

14 mei 2014 | 1 minuut lezen

Waarom is tijdig signaleren van depressie zo belangrijk, juist bij jongeren? Helpt online therapie hen van hun problemen af en zo ja, hoe? Welke jongeren zijn minder therapietrouw? En gebruiken depressieve jongeren vaker het woordje 'ik'?

Dit proefschrift beantwoordt deze vragen middels onderzoek naar Grip Op Je Dip (GOJD): wereldwijd de eerste online groepscursus voor depressieve jongeren. Het onderzoek (RCT) levert, mede door unieke tekstanalyse van chatsessies, een schat aan kennis.

Depressie en depressieklachten ontstaan vaak in de adolescentie en jong volwassenheid, komen veel voor en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Denk daarbij aan school- en studieuitval, sociaal disfunctioneren, middelenmisbruik en suïcide(pogingen).

De kans dat iemand met depressieklachten binnen afzienbare tijd een echte depressie ontwikkeld is 6 keer groter dan bij mensen zonder deze klachten.
Vroegtijdig ingrijpen met effectieve interventies is dus van groot belang.

GOJD blijkt een uiterst effectieve cursus, zo laat dit onderzoek zien: depressie- maar ook angstklachten nemen af en mastery (gevoel greep te hebben op het leven) neemt toe. Een op de 2.7 cursisten is na de cursus depressievrij; een heel gunstig resultaat. 

Er zijn meer verrassende en relevante resultaten, zowel voor de praktijk als voor hypothesevorming over herstelprocessen. Zo neemt het gebruik van het woordje ‘ik’ af tijdens therapie, voorspellen discrepantiewoorden herstel (o.a. zouden,  wensen, hopen, behoren) en zijn cursisten die bij de start minder woorden gebruiken om hun probleem te omschrijven, minder therapietrouw.

Aanbevolen wordt e-mental health onderzoek te verrijken met taalanalyse. Daarnaast wordt aanbevolen 1e lijns professionals te ondersteunen bij signaleren van beginnende depressie bij jongeren. En om depressieve jongeren tijdig te bereiken, wordt aanbevolen anonieme online hulp zoals GOJD een structurele plek te geven in de gezondheidszorg.

Rianne van der Zanden, Projectleider / Senior Wetenschappelijk medewerker – PGG/Centrum Jeugd, Trimbos-instituut, zal op 27 mei 2014 om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam haar proefschrift verdedigen.

HomeThema'sProfessionals