Document

Uitwerking businesscase

18 augustus 2011 | 1 minuut lezen

Invulling Business-case financiering depressiepreventie
In dit document proberen we puntsgewijs het verloop van een business-case te schetsen zoals we dit als voorstel willen voorleggen aan de drie beoogde stakeholders: zorgverzekeraars, gemeenten en werkgevers.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals