Instrumenten

Voorbeelddocumenten

 • Binnenmilieuscan Basisscholen

  Schone lucht en een comfortabele temperatuur hebben een positief effect op het gedrag, gezondheid en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een gezond binnenmilieu in het schoolgebouw (én vervolgens ook te behouden). De binnenmilieuscan is een eenvoudig hulpmiddel om een gezond binnenmilieu op uw school te realiseren.

  De binnenmilieuscan bestaat uit een handleiding en een rapportageformulier. Beide documeten zijn op meerdere devices te gebruiken: vaste pc, laptop, macbook en iPad.

  Hierbij is het belangrijk om onderstaande zaken goed in acht te nemen:

  • Vaste PC & laptop & macbook: het rapportageformulier dient u eerst te downloaden en op te slaan. Na het opslaan, kunt u het rapportformulier pas invullen.
  • Ipad: u kunt het rapportageformulier openen in Adobe Acrobat Reader (gratis te downloaden), invullen en dan weer e-mailen. Op de vaste PC/ laptop kunt u indien nodig weer verder met waar u bent gebleven.
  • Iphone: niet geschikt.
  Binnenmilieuscan_Handleiding_2017.pdfBinnenmilieuscan_Rapportageformulier_2017.pdf2016 Flyer algemeen Binnenmilieuscan Basischolen.pdf
 • Deelnemende GGD’en aan het ondersteuningsaanbod Binnenmilieuscan Basisscholen

  Het aanvragen van het kosteloze ondersteuningsaanbod voor de Binnenmilieuscan Basisscholen is mogelijk als de GGD in uw regio meedoet. Er kunnen slechts 50 scholen meedoen, dus wees er snel bij.

  Zie bijlagen: 
  1. Contactgegevens deelnemende GGD'en.
  2.
  Flyer 'Aan de slag met de Binnenmilieuscan Basisscholen’

  Zelf aan de slag!
  U kunt ook zonder hulp van de GGD aan de slag. De binnenmilieuscan (rapportageformulier
  en handleiding) staat op www.digitaletoolkit.nl

  Voor meer informatie
  Nieuwsbericht Ondersteuningsaanbod Binnenmilieuscan Basisscholen

  Contactgegevens Deelnemende GGD'en.pdf2016 Flyer algemeen Binnenmilieuscan Basischolen.pdf
 • Schoon Onderwijs Project (S.O.P) dag

  S.O.P. staat voor Schoon Onderwijs Project. De S.O.P.-dag is een evenement waarbij leerlingen, leerkrachten, conciërges, ouders en het schoonmaakbedrijf werken aan een opgeruimde en schone school.


  Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang.  Zo zorgt een schone en frisse  klas voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim van zowel leerlingen als leerkrachten. Ook zien ouders graag een opgeruimde omgeving. Het is daarom goed om een S.O.P.-dag te organiseren op uw school.

  U kunt zelf aan de slag met de volgende materialen:

  Handleiding S.O.P.-dag voor basisscholen.docxAlgemene Flyer S.O.P.- dag.pdfSticker SOP dag.PNGSopdag Beeldverslag.docxPoster SOP dag.pdf
 • Deelnemende GGD'en aan het ondersteuningsaanbod S.O.P.- dag

  Deelnemende GGD’en aan het ondersteuningsaanbod SOP dag basisscholen
  Het aanvragen van het kosteloze ondersteuningsaanbod voor de SOP dag is mogelijk als de GGD in uw regio meedoet. Er kunnen slechts 25 scholen meedoen, dus wees er snel bij!

  Zie bijlagen:
  1. Contactgegevens deelnemende GGD'en
  2. Flyer ‘Aan de slag met S.O.P.-dag'

  Zelf aan de slag!
  U kunt ook zonder hulp van de GGD aan de slag. De materialen voor de SOP dag staan op http://www.digitaletoolkitmilieu.nl/

  Voor meer informatie
  Nieuwsbericht Ondersteuningsaanbod S.O.P.-dag Basisscholen

  Contactgegevens Deelnemende GGD'en SOP dag.pdfAlgemene Flyer S.O.P.- dag.pdf
 • Voorbeeld verankering thema natuur en milieu in schoolbeleidsplan

  In het voorbeeld vindt u teksten die u kunt opnemen in het beleidsplan voor uw school. Het betreft de onderwerpen fris, duurzaamheid en groen.

  Format beleid fris duurzaamheid groen.docx
 • Voorbeeld registratieformulier CO2 en temperatuur meting

  De CO2 en de temperatuur in een klaslokaal kan eenvoudig worden gemeten met behulp van een CO2 stoplichtmeter. In bijgaand schema kunt u de gemeten CO2 en temperatuurwaarden op de desbetreffende tijdstippen invullen.

  Voorbeeld registratieformulier CO2 + temperatuur meting basisschool.pdf
 • Model schoonmaakovereenkomst voor scholen

  Het model schoonmaakovereenkomst voor schoolgebouwen is een hulpmiddel voor basisscholen om zaken rondom schoonmaak vast te leggen.

  Model schoonmaakovereenkomst voor schoolgebouwen.pdf
 • Voorbeeld hitteprotocol

  Het hitteprotocol heeft tot doel om personeel van een basisschool te instrueren hoe zij bij kinderen en personeel gezondheidsrisico’s door aanhoudende kunnen voorkomen en/of verminderen.

  Voorbeeld hitteprotocol basisschool.docx
 • Voorbeeld standaard Asbestbeheersplan

  Dit document is een leidraad voor het opstellen van een asbestbeheersplan. Het bevat een standaard voor de opzet van het plan en geeft antwoord op enkele veel gestelde vragen over het asbestbeheersplan.

  Voorbeeld standaard asbestbeheersplan en toelichting.doc

Checklisten

 • Checklist 'Binnenmilieu schoolgebouwen voor RI&E'

  De checklist binnenmilieu basisscholen voor de risicoinventarisatie & evaluatie (RI&E) is een hulpmiddel voor scholen die aan de slag willen met de RI&E. In de checlist komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: ventilatie, stof, geluidhinder, licht en thermisch comfort. De checklist is bestemd voor leerkrachten, locatiemanagers, gebouwbeheerders en conciërges.

  Checklist binnenmilieu schoolgebouwen voor RIE - GGD Groningen- 2009.pdf
 • Checklist 'Gezondheidsrisico's in een basisschool'

  In de checklist van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) vindt u informatie over gezondheidsrisico's op basisscholen. In de checklist komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: persoonlijke hygiëne, gezond binnenmilieu, geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen, overblijven, voedselveiligheid (op de BSO). De checklist is bestemd voor schoolpersoneel.

  LCHV Checklist gezondheidsrisico's in een basisschool.pdf

Informatie

 • Een frisse terugblik en inspiratie voor de toekomst!

  Sinds 2008 hebben GGD'en en GGD GHOR Nederland in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap (OCW) hard gewerkt aan het bewustwordingsproject 'bewustwordingsproject binnenmilieu basisscholen'. Dit boekje vormt geen afsluiting, maar een tussenstand. In het boekje worden een aantal mijlpalen gemarkeerd. Samen met het ministerie van IenM en OCW gaan de GGD'en en GGD GHOR Nederland nu aan de slag om scholen te ondersteunen met het verbeteren van het binnenmilieu op een duurzame manier.

  Naar website
 • Informatiefolder 'Mechanische ventilatie op scholen'

  Deze folder, die bestemd is voor schoolpersoneel, bevat informatie over mechanische ventilatiesystemen op scholen. U vindt er adviezen over schoonmaak en een checklist die helpt bij een goede werking van het systeem in de praktijk.

  Tips voor gebruik en onderhoud van het mechanisch ventilaties_mei 2011.pdf
 • Het blauwe boekje 'De frisse basisschool' (2008)

  Dit boekje geeft eenvoudige tips voor een schoon en behaaglijk binnenmilieu op scholen. Daarnaast staan in het boekje aandachtspunten voor bouwkundige aanpassingen voor het systeem voor luchtverversing.

  Brochure De frisse basisschool.pdf
 • Het groene boekje 'Naar een beter binnenmilieu' (2003)

  Dit boekje geeft vele praktische tips om het leefmilieu op scholen en kinderdagverblijven te verbeteren. De tips zijn gericht op inrichting en gebruik, schoonmaak en bouwbeheer, thermisch comfort en ventilatie.

  Groene boekje Naar een beter binnenmileu.pdf
 • Informatiefolder 'Asbest op school'

  Deze folder biedt ouders, leerlingen, schoolpersoneel informatie over asbest. Zoals wat is asbest, toepassingen en risico’s van asbest en het onderzoek in scholen.

  Informatiebrochure asbest voor ouders leerlingen en leerkrachten_def_25_mei2012.pdf
 • Scholenbouwwaaier

  De scholenbouwwaaier is een communicatiemiddel
  dat door opdrachtgever en eindgebruiker kan worden ingezet bij de bouw-en
  of verbouw van scholen.

  Naar website
 • Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

  Uit de evaluatie van het Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen blijkt dat dit project een succes was. Dat is goed nieuws! Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk voor de gezondheid en schoolprestaties van leerlingen, maar ook voor het welzijn van de leerkrachten. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pallas.

  Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen.pdf
 • Samenvatting Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

  Samenvatting van de evaluatie van het Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pallas.

  Samenvatting Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen.pdf
 • Brochure Veilig en Fris

  Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft de brochure Veilig en Fris gemaakt. De vijf verschillende type gebouwen en de mogelijkheden om de ventilatieproblemen op te lossen staan hierin beschreven.

  BOinK - Veilig en fris brochure 2014.pdf