Publicatie

‘ Alcohol een ander verhaal’, een gecontroleerde effectevaluatie op de basisschool

In dit artikel wordt het effect beschreven van alcoholvoorlichting met behulp van het lespakket ‘Alcohol een ander verhaal’ op leerlingen van groep acht in het basisonderwijs in West-Friesland. Aan het vergelijkend onderzoek met een quasi-experimenteel design hebben negen experimentele scholen, met 209 leerlingen, en acht controlescholen, met 169 leerlingen, deelgenomen. Gegevens zijn verzameld met vragenlijsten die door de leerlingen tweemaal, met een interval van drie tot vier weken, in de klas zijn ingevuld. ‘Alcohol een ander verhaal’ leidt tot meer kennis over alcohol, de gevolgen van alcoholgebruik en de specifieke gevolgen ervan bij jongeren. Ook hebben leerlingen als gevolg van het project vaker een gesprek en een afspraak met hun ouders over de leeftijd waarop ze mogen gaan drinken. Voor attitude ten aanzien van alcoholgebruik door jongeren werd een klein maar ongunstig significant effect gevonden. Er kon geen significant effect worden aangetoond op de subjectieve norm van ouders en van vrienden, op self-efficacy en op de intentie om op de korte termijn geen alcohol te gaan drinken.

Details

Geplaatst op: 30 augustus 2011
Geplaatst door:
Auteur: Monique Heemskerk, Mandy van den Brink, Ingrid Steenhuis, Michiel de Boer, Gea Breebaart
Uitgever: Bohn, Stafleu Van Loghum
Jaar van uitgave: 2011
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.