Document

In gesprek met ouders over alcoholgebruik van jongeren

14 maart 2013 | 1 minuut lezen

In de wijk Utrecht Oost is het alcoholgebruik onder jongeren relatief hoog. Een reden voor de gemeente Utrecht om met een wijkaanpak te starten gericht op het terugdringen van alcoholgebruik van jongeren. In het kader van deze wijkaanpak zijn focusgroepen gehouden met ouders van kinderen tussen de 11 en14 jaar. Gesproken is over  hun opvattingen en hun behoefte aan opvoedingsondersteuning op het gebied van alcohol. Hoe gaan ouders om met alcohol in de opvoeding? Op welke leeftijd speelt het onderwerp bij kinderen? En welke wensen hebben ouders? De belangrijkste bevindingen uit deze oudergesprekken, aangevuld met concrete aanbevelingen, staan in deze samenvatting,

 

 

 

 

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals