Document

Vragenlijst van gezondheidsenquête 'Onderzoek Volwassenen 19-64 jaar: 2005' (GGD Zuid-Holland West)

14 juli 2011 | 1 minuut lezen

De GGD Zuid-Holland West heeft in 2005 een enquête over de gezondheidstoestand en leefsituatie gehouden onder inwoners van 19 t/m 64 jaar. Aan de orde komen lichamelijke en psychosociale gezondheid, leefstijl, problemen met de opvoeding van kinderen, rondkomen, schulden, veiligheid en geweld. Het onderzoek werd gehouden in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De vragenlijst van de enquête 'Onderzoek Volwassenen 19-64 jaar: 2005' is hieronder te downloaden.

Zoeknummer: 42244

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals