Dossiers

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking en veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op dit nieuwe proces van integrale belangenafweging. In dit kader heeft de Raad van...
114

Infectieziekten: Corona

In dit nieuwe dossier wordt alle relevante informatie over Corona voor professionals die in de COA-opvanglocaties werken verzameld. Zoals voorlichtingsmaterialen die te gebruiken zijn in contacten...
1266

Meld- en adviespunten niet acute zorg

Hier vindt u de documenten gerelateerd aan het onderwerp meld-en adviespunten niet acute zorg
412

Project 'depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders'

GGD GHOR Nederland is, samen met Academische werkplaats Jeugd Twente, het Trimbos-instituut, KNOV en het NCJ, in maart 2019 gestart met een landelijk project gericht op preventie van depressie bij...
125

K. GGD

662

Artikelen Nu Niet Zwanger

In dit dossier staan artikelen over het programma Nu Niet Zwanger die in diverse media zijn verschenen. - Artikel in het Jaarbericht van de Raad voor de Kinderbescherming editie 2017:...
373

Dossier - Onderzoek naar cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent JGZ

In dit dossier worden alle documenten geplaatst behoren tot het onderzoeksproject m.t.b. cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent het eerste contactmoment met een JGZ professional. In het...
316
HomeThema's